Angiver, hvordan ODBC-driverstyringen foretager opkald til ODBC-funktioner. Driverstyringen kan spore opkald løbende eller kun for en enkelt forbindelse, udføre dynamisk sporing eller tillade sporing via en brugerdefineret sporings-DLL.

Funktion Beskrivelse

Start sporing nu/Stop sporing nu (skift)

Giver mulighed for løbende dynamisk sporing, uanset om der er oprettet forbindelse, så længe dialogboksen ODBC-datakildeadministrator er vist, eller indtil du klikker på Stop sporing nu.

Start Visual Studio Analyzer/Stop Visual Studio Analyzer (skift)

Aktiverer Visual Studio Analyzer, som vil være aktiveret, indtil du klikker på Stop Visual Studio Analyzer. Visual Studio Analyzer er et værktøj, som du kan bruge til fejlfinding og analyse af dit distribuerede program.

Visual Studio Analyzer blev inkluderet i ældre versioner af Visual Studio.

Sti til logfil

Viser stien og filnavnet for, hvor sporingsoplysningerne gemmes. Du kan bruge standardstien og -filnavnet (\sql.log), eller du kan angive angive en ny fil, enten ved at angive en ny sti og et nyt filnavn eller ved at klikke på Gennemse og vælge en mappe og en fil.

Gennemse

Gør det muligt at vælge stien og filnavnet til logfilen ved at gennemse mapper på computeren.

Brugerdefineret DLL til sporing

Gør det muligt at vælge en anden DLL-fil end Odbctrac.dll til sporing. Angiv stien og filnavnet på den brugerdefinerede DLL, eller klik på Vælg DLL for at gennemse mapperne. Odbctrac.dll kan erstattes af en brugerdefineret DLL, som du selv vælger.

Vælg DLL

Giver brugeren mulighed for at gennemse mappestrukturen for en brugerdefineret DLL til sporing. Stien og filnavnet for den valgte DLL vises i tekstfeltet Brugerdefineret DLL til sporing.

OK

Accepterer ændringer i indstillingerne for Sti til logfil og Brugerdefineret DLL til sporing og lukker dialogboksen ODBC-datakildeadministrator.

Annuller

Lukker dialogboksen ODBC-datakildeadministrator uden at acceptere ændringer i indstillingerne.

Anvend

Accepterer ændringer i sporingsindstillingerne og lader fortsat dialogboksen ODBC-datakildeadministrator være åben.

Hjælp

Åbner dette Hjælp-skærmbillede.