Tilføjer, sletter eller konfigurerer datakilder med systemdatakildenavne (DSN’er). Disse datakilder er lokale på den pågældende computer, men ikke brugerspecifikke. Alle brugere med adgang til computeren kan få adgang til et system-DSN.

Funktion Beskrivelse

Systemdatakilder

Viser alle system-DSN’er, inklusive navnet og den tilknyttede driver til hvert enkelt DSN. Hvis du dobbeltklikker på et system-DSN, vises dialogboksen til konfiguration af den driverspecifikke datakilde.

Tilføj

Klik for at tilføje en ny systemdatakilde. I dialogboksen Opret ny datakilde, som vises, skal du vælge den driver, som du vil tilføje en ny systemdatakilde for, og klikke på Udfør. Herefter vises en dialogboks til driverspecifik konfiguration.

Fjern

Fjerner det markerede systemdatakildenavn fra listen Systemdatakilder.

Konfigurer

Klik for at ændre konfigurationen af den markerede systemdatakilde. Viser den dialogboks til driverspecifik konfiguration, der gør det muligt at ændre konfigurationen for en eksisterende systemdatakilde. Du skal markere navnet på en systemdatakilde på listen, inden du klikker på Konfigurer.

OK

Lukker dialogboksen ODBC-datakildeadministrator. Du behøver ikke at klikke på OK for at acceptere ændringer på listen Systemdatakilder. Ændringerne på listen accepteres, når du klikker på OK i dialogboksen til konfiguration af datakilden.

Annuller

Lukker dialogboksen ODBC-datakildeadministrator, men ændringer, der er foretaget via andre dialogboksfunktioner, annulleres ikke.

Hjælp

Åbner dette Hjælp-skærmbillede.