Gør det muligt at oprette forbindelse til en datakilde, som har fildatakildenavne (DSN’er). En filbaseret datakilde, der ikke nødvendigvis er brugerspecifik eller lokal på en computer, kan deles mellem alle brugere, som har installeret samme drivere.

Funktion Beskrivelse

Fildatakilde

Viser alle fil-DSN’er og undermapper i den mappe, der er angivet i feltet Søg i. Hvis du dobbeltklikker på et DSN, oprettes der forbindelse til datakilden.

Søg i

Angiver den mappe, som der er angivet undermapper og fil-DSN’er for i vinduet nedenunder. Hvis du klikker på den nedadvendte pil ud for dette tekstfelt, vises hele mappestrukturen.

Et niveau op-ikon

Erstatter den mappe, der er angivet i feltet Søg i, med den mappe, der er placeret et niveau længere oppe.

DSN-navn

Viser det fil-DSN-navn, som enten er markeret på listen Fildatakilder eller angivet manuelt.

Ny

Klik for at tilføje en ny fildatakilde. I dialogboksen Opret ny datakilde, som vises, skal du vælge den driver, du vil føje et fil-DSN til, og klikke på Næste for at angive navnet eller placeringen for det nye fil-DSN. Klik på Næste igen for at få vist en oversigt over de nye oplysninger. Klik på Udfør for at få vist den driverspecifikke konfigurationsdialogboks.

OK

Lukker dialogboksen Vælg datakilde og opretter forbindelse til den fildatakilde, der er angivet i tekstfeltet DSN-navn. Du behøver ikke at klikke på OK for at acceptere ændringer på listen Fildatakilder. Ændringerne på listen accepteres, når du klikker på OK i dialogboksen for datakildekonfiguration.

Annuller

Lukker dialogboksen Vælg datakilde uden at oprette forbindelse til fildatakilden og uden at annullere ændringer, der er foretaget via andre dialogboksfunktioner.

Hjælp

Åbner dette Hjælp-skærmbillede.