Gør det muligt at ændre ventetiden for tilslutningsforsøg og forbindelsestimeoutperioden for en markeret driver, når der anvendes gruppering af forbindelser. Du kan også aktivere og deaktivere overvågning af ydeevne, som registrerer et antal forbindelsesstatistikker. Gruppering af forbindelser gør det muligt for dit program at benytte en forbindelse fra en gruppering af forbindelser, som ikke skal genoprettes, hver gang du vil bruge dem. Når en forbindelse er oprettet og placeret i en gruppering, kan et program genbruge denne forbindelse uden at skulle køre hele forbindelsesprocessen. Dette forbedrer ydeevnen.

Funktion Beskrivelse

ODBC-drivere

Viser navnet på hver installeret ODBC-driver med angivelse af timeoutperiode for gruppering af forbindelser. Dobbeltklik på navnet på ODBC-driveren for at indstille timeoutperioden.

Timeout for gruppering af forbindelser

Angiver timeoutperioden i sekunder for gruppering af forbindelser for den markerede driver. Dobbeltklik på navnet på driveren for at indstille attributter for gruppering af forbindelser. Dialogboksen Angiv attributter for gruppering af forbindelser (pooling) åbnes. Du kan angive en tidsperiode, hvori ikke-anvendte forbindelser skal forblive i grupperingen, og du kan aktivere gruppering af forbindelser for den markerede driver.

Aktiver

Aktiverer tællere til overvågning af ydeevne for gruppering af forbindelser. Du kan få flere oplysninger om overvågning af ydeevne under ODBC Programmer's Reference.

Deaktiver

Deaktiverer tællere til overvågning af ydeevne for gruppering af forbindelser. Du kan få flere oplysninger om overvågning af ydeevne under ODBC Programmer's Reference.

Forsøg igen efter

Angiver – i sekunder og med mindre end seks tal – hvor lang tid ODBC-driverstyring skal vente, inden der foretages flere forsøg på at oprette forbindelse til en databaseserver.

OK

Accepterer ændringer af indstillingerne for gruppering af forbindelser og lukker dialogboksen ODBC-datakildeadministrator.

Annuller

Lukker dialogboksen ODBC-datakildeadministrator uden at acceptere ændringer i indstillingerne.

Anvend

Accepterer ændringer af indstillingerne for gruppering af forbindelser og lader dialogboksen ODBC-datakildeadministrator være åben.

Hjælp

Åbner dette Hjælp-skærmbillede.