Dialogboksen Vælg oversætter viser de installerede oversættelses-DLL’er og gør det muligt at vælge en. Dette giver driveren mulighed for at oversætte data mellem forskellige tegnsæt. Programmet og datakilden lagrer ofte data ved hjælp af forskellige tegnsæt. ODBC indeholder en generisk mekanisme, der gør det muligt for driveren at oversætte data mellem forskellige tegnsæt.

Når du har angivet en oversættelses-DLL, indlæser driveren den, foretager opkald til den og oversætter alle data, der udveksles mellem programmet og datakilden. Dette omfatter alle SQL-udsagn og tegnparametre, der sendes til datakilden, og alle tegnresultater, tegnmetadata som f.eks. kolonnenavne samt fejlmeddelelser, som hentes fra datakilden. Forbindelsesdata oversættes ikke, fordi oversættelses-DLL'en ikke indlæses, før programmet har oprettet forbindelse til datakilden.

Den oversættelses-DLL, der implementerer oversættelsesfunktionerne SQLDriverToDataSource og SQLDataSourceToDriver, som driveren foretager opkald til, kan skrives af programudvikleren, udvikleren af driveren eller tredjepart.

Du kan få flere oplysninger om oversættelses-DLL’er under ODBC Programmer's Reference.