Dialogboksen Konfiguration af ODBC dBASE indeholder bl.a. følgende kontrolelementer:

Datakildeoplysninger

Identificerer dBASE-databasen, der som standard får det navn, der blev tildelt af producenten. Feltet Beskrivelse, der som standard er tomt, kan indeholde de beskrivende kvalifikatorer.

Database

Vælg en installeret dBASE-databaseversion og dens placering. Hvis du markerer afkrydsningsfeltet Brug den aktuelle mappe, bliver indstillingerne Vælg Mappe og Vælg indeks deaktiveret.

Indstillinger

Klik for at ændre følgende driverindstillinger:

  • Sorteringsrækkefølge. Til sortering.
  • Timeout for side. Den tid i tiendedele af et sekund, som en ubrugt side bevares i bufferen. Værdien skal altid være større end 0.
  • Med udelt adgang. Begrænser adgangen til databasen til kun én bruger.
  • Vis slettede rækker. Angiver, om de rækker, der er markeret som slettede, kan hentes eller placeres indhold i.
  • Tilnærmet antal rækker. Angiver, om tabelstørrelsesstatistikker er omtrentlige.
Bemærk!
Du kan finde detaljerede og programmeringsmæssige oplysninger om driveren i MSDN Library. Du kan finde andre oplysninger under Konvertere datakilde, dBASE-filer, Poster i registreringsdatabasen for IISAM og Fælles ODBC-komponentfiler i denne Hjælp-fil. dBASE er et produkt tilhørende INPRISE Corporation og leveres med dets eget Hjælp-fil.