Dialogboksen Vælg indeks indeholder bl.a. følgende kontrolelementer:

Tabeller

Angiver alle filerne i den aktuelt markerede datakilde.

Indeks

Angiver de indeks, der er tilknyttet den aktuelt markerede fil, på listen Tabeller.

Filtype

Angiver, hvilke filtyper der skal vises på listen Indeks.

ODBC dBASE-driveren åbner og opdaterer dBASE IV-indeksfiler automatisk. Du skal bruge dialogboksen Vælg indeks til at knytte dBASE III .ndx-filer til dBASE-filer.

Følgende begrænsninger gælder, når du opretter dBASE-indeks:

  • Alle kolonnenavne skal være gyldige.
  • Alle kolonner skal være i den samme stigende eller faldende rækkefølge.
  • Længden på en enkelt tekstkolonne skal være under 100 byte.
  • Hvis der findes flere kolonner, skal alle kolonner være tekstkolonner, og summen af kolonnestørrelserne skal være under 100 byte.
  • Notatfelter kan ikke indekseres.
  • Der må ikke være angivet et indeks for det aktuelle sæt felter i forvejen. Duplikerede indeks er ikke tilladt.
  • Indeksnavnet skal følge dBASE-reglerne for navngivning. I dBASE III kræves det, at hvert indeks skal findes i en separat fil og have filtypenavnet .ndx. I dBASE IV oprettes indeks som mærker, der gemmes i en enkelt .mdx-fil, der har det samme navn som databasefilen. Emp.mdx er f.eks. indeksfilen for Emp.dbf-databasen.

Sådan knyttes et indeks til en tabel

  1. Marker en fil på listen Tabeller.
  2. Marker et indeks på listen Indeks.
  3. Klik på OK for at gemme tilknytningen mellem tabel og indeks.
Bemærk!
Hvis driveren skal kunne genkende dBASE III-indeks, skal de tilknyttes ved hjælp af denne dialogboks.