Du kan bruge snap-in'en Udskriftsstyring til at få vist udvidede funktioner for en printer. Den udvidede visning er nyttig, hvis du vil have flere oplysninger om et udskriftsjobs status, dets ejer, antallet af sider, jobbets størrelse, hvornår det blev sendt, dets port, dets prioritet og andre avancerede jobegenskaber. I snap-in'en Udskriftsstyring vises den udvidede visning under kolonnerne i ruden til højre.

Sådan vises udvidede funktioner for printeren
  1. Åbn Udskriftsstyring.

  2. Klik på Printerservere i venstre rude, klik på den pågældende printerserver, højreklik på Printere, og klik derefter på Åbn udvidet visning.

    Bemærk!

    Vælg en printer for at få vist eller skjule kolonner i udvidet visning. Højreklik på kolonneoverskriftsrækken på fanen Job, og klik derefter på navnet på den kolonne, som du vil have vist eller skjule.

Yderligere overvejelser

  • Udskriftsstyring åbnes ved at klikke på Start, pege på Administration og derefter klikke på Udskriftsstyring.

  • I domæner, hvor IPsec (IP-sikkerhed) er aktiveret, skal WSD-printere (Web Services for Devices) understøtte og være konfigureret til IPsec, før der kan logføres printerhændelser. IPsec tillader ikke WSD-printere, der ikke er IPsec-kompatible, at sende data til en printerserver i et domæne, hvor IPsec er aktiveret.

Yderligere referencer