På den første side i guiden kan du angive navnet og en beskrivelse for datakilden, og du kan angive navnet på den server, der kører den Microsoft SQL Server-forekomst, som datakilden skal oprette forbindelse til.

Feltet Navn

Det navn på datakilden, der bruges af et ODBC-program, når det anmoder om en forbindelse til datakilden. Eksempel: "Medarbejdere". Navnet på datakilden vises i dialogboksen ODBC-datakildeadministrator.

Feltet Beskrivelse

En valgfri beskrivelse af datakilden. Eksempel: "Ansættelsesdato, lønhistorik og aktuel vurdering af alle medarbejdere".

Feltet Server

Navnet på en SQL Server-forekomst på netværket. Hvis du vælger et servernavn på listen, skal der ikke foretages yderligere konfiguration. Hvis du skriver et servernavn, der ikke findes i programmet SQL Klientkonfiguration, kan du oprette et serveralias for det nye navn på næste side i guiden.

Du kan skrive "(local)" i feltet Server, når du bruger den samme computer som SQL Server. Brugeren kan derefter oprette forbindelse til en lokal kopi af SQL Server – også når der køres en version af SQL Server uden netværksadgang. SQL Server understøtter flere kørende forekomster af SQL Server på den samme computer. Hvis du vil angive en navngivet forekomst af SQL Server, skal servernavnet angives som Servernavn\Forekomstnavn.

Du kan finde flere oplysninger om servernavne for forskellige typer netværk i dokumentationen til installation af SQL Server i SQL Server Books Online.

Hvis der ikke skal angives flere oplysninger for at oprette forbindelse til SQL Server-forekomsten, kan du klikke på Udfør. Det vil anvende standardindstillingerne for indstillingerne på de næste sider i guiden.