Για να εμφανίσετε τους αριθμούς έκδοσης της βιβλιοθήκης:

  • Κάντε κλικ στην καρτέλα Βιβλιοθήκες δικτύου.
    Εμφανίζεται η βιβλιοθήκη δικτύου, το όνομα αρχείου της βιβλιοθήκης, η έκδοση, η ημερομηνία αρχείου και το μέγεθος.

Πίνακας περιεχομένων