Αυτή η ενότητα παρουσιάζει τις επιλογές και τις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στο παράθυρο διαλόγου Ρύθμιση των προεπιλεγμένων τιμών για το πρωτόκολλο δικτύου για το Banyan VINES.

Επιλογή Περιγραφή

Προεπιλεγμένη ομάδα

Καθορίστε την ομάδα στην οποία ανήκει η υπηρεσία.

Προεπιλεγμένη εταιρεία

Καθορίστε την εταιρεία στην οποία ανήκει η ομάδα.

Δείτε επίσης

Πίνακας περιεχομένων