Η διαχείριση σύνδεσης περιλαμβάνει μια προεπιλεγμένη ομάδα γραφικών και εικονιδίων που εμφανίζονται όταν ο χρήστης εκτελεί το προφίλ σύνδεσής σας. Μπορείτε να καθορίσετε εναλλακτικά γραφικά και εικονίδια στις σελίδες Εμφάνιση προσαρμοσμένου bitmap σύνδεσης, Εμφάνιση προσαρμοσμένου bitmap ευρετηρίου τηλεφώνου και Εμφάνιση προσαρμοσμένων εικονιδίων του οδηγού CMAK.

Για προσαρμοσμένα αρχεία bitmap σύνδεσης και προσαρμοσμένα αρχεία bitmap ευρετηρίου τηλεφώνων

Ρυθμίσεις Περιγραφή

Προεπιλεγμένο γραφικό

Καθορίζει ότι η διαχείριση σύνδεσης εμφανίζει το προεπιλεγμένο bitmap για αυτό το προφίλ σύνδεσης.

Προσαρμοσμένο γραφικό

Καθορίζει τη διαδρομή και το όνομα αρχείου του αρχείου bitmap που χρησιμοποιείται για αυτό το προφίλ σύνδεσης.

Για προσαρμοσμένα εικονίδια

ΡυθμίσειςΠεριγραφή

Προεπιλεγμένα εικονίδια

Καθορίζει ότι η διαχείριση σύνδεσης εμφανίζει τα τρία προεπιλεγμένα εικονίδια για αυτό το προφίλ σύνδεσης.

Προσαρμοσμένο εικονίδιο

Καθορίζει τη διαδρομή και τα ονόματα αρχείων δύο εικονιδίων με διαφορετικό όνομα που χρησιμοποιούνται για αυτό το προφίλ σύνδεσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας και ρύθμισης παραμέτρων προσαρμοσμένων γραφικών για το προφίλ σύνδεσης δείτε τα Incorporating Custom Graphics (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=80966) και Incorporating Custom Icons (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=142059) στην τοποθεσία της Microsoft στο Web (ενδέχεται να είναι στα Αγγλικά).

Πρόσθετες αναφορές


Πίνακας περιεχομένων