Το θέμα αυτό παρέχει μια διαδικασία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την ασφαλή εξαγωγή ή αποσύνδεση αφαιρούμενης συσκευής.

Προσοχή

Η αποσύνδεση ή εξαγωγή μιας συσκευής που υποστηρίζει ασφαλή αφαίρεση χωρίς την προηγούμενη χρήση της εφαρμογής ασφαλούς αφαίρεσης για προειδοποίηση του συστήματος μπορεί να προκαλέσει απώλεια δεδομένων ή αστάθεια του συστήματος. Για παράδειγμα, εάν μια συσκευή αποσυνδεθεί κατά τη διάρκεια μεταφοράς δεδομένων, υπάρχει η πιθανότητα απώλειας δεδομένων. Εάν, όμως, χρησιμοποιείτε την εφαρμογή ασφαλούς αφαίρεσης, μπορείτε να προειδοποιήσετε το σύστημα πριν την αποσύνδεση ή εξαγωγή μιας συσκευής, προλαμβάνοντας πιθανή απώλεια δεδομένων.

Η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί με οποιονδήποτε λογαριασμό χρήστη.

Για να εξαγάγετε ή να αποσυνδέσετε μια συσκευή
 1. Στην περιοχή ειδοποιήσεων της γραμμής εργασιών, κάντε κλικ στο εικονίδιο Ασφαλής κατάργηση (

  Εικονίδιο Ασφαλούς κατάργησης συσκευών υλικού

  Η Ασφαλής αφαίρεση εμφανίζει ένα αναδυόμενο μενού με λίστα των συσκευών Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας που υποστηρίζουν ασφαλή αφαίρεση, και οι οποίες βρίσκονται στο σύστημα.

  Εάν δεν βλέπετε στο μενού τη συσκευή που θέλετε, η συσκευή σας δεν υποστηρίζει ασφαλή αφαίρεση και δεν μπορείτε να αποσυνδέσετε ή να εξαγάγετε τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας την Ασφαλή αφαίρεση.

 2. Στη λίστα συσκευών, επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να αποσυνδέσετε ή να εξαγάγετε.

  Εμφανίζεται μια ειδοποίηση ότι μπορείτε με ασφάλεια να αποσυνδέσετε ή να εξαγάγετε τη συσκευή.

  Σημείωση

  Για αφαιρούμενες συσκευές αποθήκευσης που μπορούν να αφαιρεθούν με ασφάλεια ενώ ο υπολογιστής βρίσκεται σε λειτουργία, ο υπολογιστής απενεργοποιεί την προσωρινή αποθήκευση εγγραφής από προεπιλογή. Αυτό ισχύει, ώστε να είναι δυνατή η αφαίρεση των συσκευών χωρίς απώλεια δεδομένων.


Πίνακας περιεχομένων