Το θέμα αυτό παρέχει μια διαδικασία, την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για ρύθμιση παραμέτρων εκκίνησης για πρόγραμμα οδήγησης συσκευής χωρίς υποστήριξη Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας όταν εκκινείτε τον υπολογιστή σας.

Προσοχή

Λανθασμένη αλλαγή του τύπου εκκίνησης για συσκευή εκκίνησης ή συσκευή συστήματος μπορεί να προκαλέσει αστάθεια στο σύστημα ή αδυναμία εκκίνησης ή πλήρη διακοπή λειτουργίας της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει πλήρως τις οδηγίες πριν αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση.

Η συμμετοχή ως μέλος στην τοπική ομάδα Administrators ή αντίστοιχη, αποτελεί ελάχιστη απαίτηση για την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας.

Για να αλλάξετε τον τύπο εκκίνησης για πρόγραμμα οδήγησης συσκευής χωρίς υποστήριξη τοποθέτησης και άμεσης λειτουργίας
  1. Άνοιγμα της Διαχείρισης Συσκευών.

  2. Κάντε κλικ στο μενού Προβολή και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση κρυφών συσκευών.

  3. Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Συσκευές χωρίς υποστήριξη Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας, κάντε δεξιό κλικ σε μια συσκευή και στη συνέχεια κλικ στην επιλογή Ιδιότητες.

  4. Από την καρτέλα Προγράμματα οδήγησης, στην περιοχή Εκκίνηση, επιλέξτε έναν Τύπο και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Ο Τύπος εκκίνησης διαθέτει ως προεπιλογή τον τύπο που απαιτεί το πρόγραμμα οδήγησης όταν πραγματοποιείται η εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης για πρώτη φορά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές που εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα για να αλλάξετε την προεπιλογή. Να είστε προσεκτικοί όταν αλλάζετε τον τύπο εκκίνησης. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει πλήρως τις οδηγίες πριν αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση.

Τύπος εκκίνησης Περιγραφή

Αυτόματα

Ξεκινά με κάθε εκκίνηση του συστήματος, μετά την εκκίνηση των συσκευών εκκίνησης και των συσκευών συστήματος. Κάντε κλικ στην επιλογή αυτή για συσκευές που δεν είναι κρίσιμες για τη βασική λειτουργία του συστήματος.

Κατά την εκκίνηση

Πραγματοποιείται με κάθε εκκίνηση του συστήματος, πριν την εκκίνηση οποιωνδήποτε άλλων συσκευών. Κάντε κλικ στην επιλογή αυτή για συσκευές που είναι σημαντικές για τη λειτουργία του συστήματος.

Κατ' απαίτηση

Ξεκινά κατά τον εντοπισμό της συσκευής ή όποτε αυτή απαιτείται για συγκεκριμένο συμβάν. Κάντε κλικ στην επιλογή αυτή για συσκευές που δεν είναι κρίσιμες για τη βασική λειτουργία του συστήματος και δεν απαιτούνται για εντοπισμό συσκευών.

System

Ξεκινά με κάθε εκκίνηση του συστήματος, μετά την εκκίνηση των συσκευών εκκίνησης. Κάντε κλικ στην επιλογή αυτή για συσκευές που είναι σημαντικές για τη λειτουργία του συστήματος.


Πίνακας περιεχομένων