Το θέμα αυτό παρέχει τις διαδικασίες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για κατάργηση ή επανάληψη εγκατάστασης συσκευών υλικού.

Η συμμετοχή ως μέλος στην τοπική ομάδα Administrators ή αντίστοιχη, αποτελεί ελάχιστη απαίτηση για την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας. Ανατρέξτε στις λεπτομέρειες που περιέχονται στην ενότητα "Πρόσθετες πληροφορίες" σε αυτό το θέμα.

Κατάργηση συσκευής

Γενικώς δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε τη Διαχείριση Συσκευών για να καταργήσετε μια συσκευή Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας. Απλώς αποσυνδέστε τη συσκευή Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας από τον υπολογιστή σας. Ίσως, όμως, χρειαστεί επανεκκίνηση του υπολογιστή σας, ανάλογα με τον τύπο της συσκευής. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες που παρέχει ο κατασκευαστής της συσκευής σας.

Για να καταργήσετε την εγκατάσταση μιας συσκευής
 1. Άνοιγμα της Διαχείρισης Συσκευών.

 2. Κάντε διπλό κλικ στον τύπο της συσκευής που θέλετε να καταργήσετε.

 3. Κάντε δεξιό κλικ στη συγκεκριμένη συσκευή που θέλετε και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Απενεργοποίηση. Μπορείτε, επίσης, να κάνετε διπλό κλικ στη συσκευή και στη συνέχεια, στην καρτέλα Πρόγραμμα οδήγησης, να κάνετε κλικ στην επιλογή Κατάργηση.

 4. Στη σελίδα Επιβεβαίωση κατάργησης συσκευής, επιλέξτε Διαγραφή του λογισμικού προγράμματος οδήγησης για αυτήν τη συσκευή εάν θέλετε να αφαιρέσετε το πακέτο του προγράμματος οδήγησης συσκευών και από τον χώρο αποθήκευσης προγραμμάτων οδήγησης. .

  Η επιλογή Διαγραφή του λογισμικού προγράμματος οδήγησης για αυτήν τη συσκευή αφαιρεί το πακέτο από τον χώρο αποθήκευσης των προγραμμάτων οδήγησης. Δεν αφαιρεί το τρέχον εγκατεστημένο πρόγραμμα οδήγησης για οποιεσδήποτε άλλες λειτουργικές συσκευές που χρησιμοποιούν το ίδιο πρόγραμμα οδήγησης. Εάν αφαιρέσετε το πρόγραμμα οδήγησης από τον αποθηκευτικό χώρο και η συσκευή επανασυνδεθεί στον υπολογιστή, τα Windows πρέπει να αναζητήσουν αντίγραφο του πακέτου προγράμματος οδήγησης στις συνήθεις θέσεις αναζήτησης, συμπεριλαμβανομένης πιθανής ερώτησης στον χρήστη για μέσα αποθήκευσης. Η επιλογή αυτή ισοδυναμεί με εκτέλεση της εντολής: pnputil -d -f <package.inf>. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Κατάργηση πακέτου προγράμματος οδήγησης από το χώρο αποθήκευσης προγραμμάτων οδήγησης.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να ολοκληρώσετε τη διεργασία κατάργησης.

 6. Μόλις ολοκληρωθεί η διεργασία κατάργησης, αποσυνδέστε τη συσκευή από τον υπολογιστή.

  Εάν σας ζητηθεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή, η κατάργηση δεν έχει ολοκληρωθεί και η συσκευή ίσως συνεχίσει να λειτουργεί μέχρι την επανεκκίνηση του υπολογιστή.

Επανάληψη εγκατάστασης συσκευής Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας

Επανάληψη εγκατάστασης μιας συσκευής μόνο εάν δεν λειτουργεί σωστά ή δεν λειτουργεί καθόλου. Πριν επαναλάβετε την εγκατάσταση μιας συσκευής, προσπαθήστε να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας και ελέγξτε τη συσκευή, ώστε να διαπιστώσετε εάν λειτουργεί σωστά. Σε αντίθετη περίπτωση, προσπαθήστε να επαναλάβετε την εγκατάσταση της συσκευής.

Για να επαναλάβετε την εγκατάσταση συσκευής Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας
 1. Άνοιγμα της Διαχείρισης Συσκευών.

 2. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην προηγούμενη διαδικασία για κατάργηση της συσκευής.

 3. Εάν σας ζητηθεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

  • Συνδέστε τη συσκευή και, στη συνέχεια, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή. Η συσκευή θα ανιχνευτεί και η εγκατάστασή της θα γίνει εκ νέου μετά από την επανεκκίνηση των Windows.

  • Ακολουθήστε τυχόν οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη σας για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.

 4. Εάν δεν σας ζητηθεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

  • Στη Διαχείριση συσκευών, στο μενού Ενέργειες, κάντε κλικ στην εντολή Ανίχνευση για αλλαγές υλικού.

  • Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

  Σημείωση

  Με την επιλογή Ανίχνευση για αλλαγές υλικού δεν θα γίνει εκ νέου εγκατάσταση μιας συσκευής τοποθέτησης και άμεσης λειτουργίας αν στο σύστημα έχει ήδη εγκατασταθεί ένα πρόγραμμα οδήγησης. Αν δεν έχει γίνει κατάργηση της εγκατάστασης της συσκευής, με την επιλογή Ανίχνευση για αλλαγές υλικού η σύνδεση της συσκευής δεν θα ανιχνευτεί ως αλλαγή. Για να ξεκινήσουν τα Windows μια εγκατάσταση όταν συνδέσετε ξανά μια συσκευή τοποθέτησης και άμεσης λειτουργίας, πρέπει να καταργήσετε την εγκατάστασή της.

Επανάληψη εγκατάστασης συσκευής χωρίς υποστήριξη Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας

Επανάληψη εγκατάστασης μιας συσκευής πρέπει να γίνει μόνο εάν δεν λειτουργεί σωστά ή δεν λειτουργεί καθόλου. Πριν επαναλάβετε την εγκατάσταση μιας συσκευής, προσπαθήστε να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας και ελέγξτε τη συσκευή, ώστε να διαπιστώσετε εάν λειτουργεί σωστά. Σε αντίθετη περίπτωση, προσπαθήστε να επαναλάβετε την εγκατάσταση της συσκευής.

Για να επαναλάβετε την εγκατάσταση συσκευής χωρίς υποστήριξη Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας
 1. Άνοιγμα της Διαχείρισης Συσκευών.

 2. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην πρώτη διαδικασία για κατάργηση της συσκευής.

 3. Κάντε δεξιό κλικ στον επάνω κόμβο στο παράθυρο λεπτομερειών.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη υλικού παλαιού τύπου.

 5. Στον Οδηγό προσθήκης υλικού, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο και στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη σας.

Επιπλέον ζητήματα

Πίνακας περιεχομένων