Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση συσκευών, ανατρέξτε στους παρακάτω πόρους στην τοποθεσία της Microsoft στο Web:

  • Οδηγός βήμα προς βήμα για τη διαχείριση και εγκατάσταση συσκευών: Υπογραφή και προεργασία προγραμμάτων οδήγησης συσκευών (η σελίδα ενδέχεται να υπάρχει στα Αγγλικά) (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=140049)

  • Επιδόσεις και συμβατότητα υλικού (η σελίδα ενδέχεται να υπάρχει στα Αγγλικά) (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=63117)

  • Αντιμετώπιση προβλημάτων διαχείρισης και εγκατάστασης συσκευών (η σελίδα ενδέχεται να υπάρχει στα Αγγλικά) (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=63116)

  • Κεντρική τοποθεσία για κατασκευαστές υλικού των Windows στο Web (διαθέσιμη στα Αγγλικά) (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=3788)


Πίνακας περιεχομένων