Το θέμα αυτό παρέχει μια διαδικασία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να ρυθμίσετε συγκεκριμένες συσκευές όταν πραγματοποιείτε αναβάθμιση από υπολογιστή με έναν μόνο επεξεργαστή σε σύστημα πολλαπλών επεξεργαστών.

Η συμμετοχή ως μέλος στην τοπική ομάδα Administrators ή αντίστοιχη, αποτελεί ελάχιστη απαίτηση για την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας.

Προσοχή

Η αναβάθμιση από υπολογιστή με έναν μόνο επεξεργαστή σε υπολογιστή πολλαπλών επεξεργαστών μπορεί να απενεργοποιήσει το υλικό σας και να προκαλέσει δυσλειτουργία ή αδυναμία λειτουργίας του υπολογιστή σας. Οι αναβαθμίσεις πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από χρήστες με ειδικές γνώσεις υλικού υπολογιστών και ρυθμίσεων υλικού.

Για να πραγματοποιήσετε αναβάθμιση από υπολογιστή με ένα μόνο επεξεργαστή σε υπολογιστή πολλαπλών επεξεργαστών
  1. Άνοιγμα της Διαχείρισης Συσκευών.

  2. Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Υπολογιστής.

  3. Κάντε δεξιό κλικ στο μοντέλο υπολογιστή και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες.

  4. Στην καρτέλα Πρόγραμμα οδήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση προγράμματος οδήγησης. Η επιλογή αυτή εκκινεί τον "Οδηγό ενημέρωσης υλικού".

  5. Επιλέξτε Αναζήτηση λογισμικού προγράμματος οδήγησης στον υπολογιστή μου.

  6. Επιλέξτε Επιλογή από μια λίστα προγραμμάτων οδήγησης συσκευών στον υπολογιστή μου.

  7. Στη σελίδα Ενημέρωση λογισμικού προγράμματος οδήγησης, κάντε κλικ στον κατάλληλο τύπο υπολογιστή από τη λίστα Μοντέλο και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

  8. Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης, κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο για έξοδο από τον οδηγό.

  9. Εάν τα Windows σάς ζητήσουν επανεκκίνηση του υπολογιστή σας, κάντε κλικ στο κουμπί Επανεκκίνηση.


Πίνακας περιεχομένων