Χρησιμοποιώντας τη Διαχείριση Συσκευών, μπορείτε να δείτε τις λεπτομέρειες των ρυθμίσεων παραμέτρων του υλικού σας, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασής τους, των προγραμμάτων οδήγησης που χρησιμοποιούνται και άλλων πληροφοριών.

Η ενότητα αυτή παρέχει τις ακόλουθες διαδικασίες σχετικά με τον τρόπο προβολής πληροφοριών που παρέχει η Διαχείριση Συσκευών:


Πίνακας περιεχομένων