Ο χώρος αποθήκευσης προγραμμάτων οδήγησης είναι προστατευόμενη περιοχή ενός υπολογιστή που περιέχει πακέτα προγραμμάτων οδήγησης, τα οποία έχουν εγκριθεί για εγκατάσταση στον υπολογιστή. Μόλις το πακέτο προγράμματος οδήγησης τοποθετηθεί στον χώρο αποθήκευσης προγραμμάτων οδήγησης, ένας τυπικός χρήστης του υπολογιστή μπορεί να εγκαταστήσει τη συσκευή του χωρίς να απαιτούνται αυξημένα δικαιώματα χρήστη.

Το θέμα αυτό παρέχει διαδικασίες που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας διαχειριστής για να γίνει προεργασία εγκατάστασης για ένα πακέτο εγκατάστασης προγράμματος οδήγησης συσκευών στον χώρο αποθήκευσης προγραμμάτων οδήγησης.

Η συμμετοχή ως μέλος στην τοπική ομάδα Administrators ή αντίστοιχη, αποτελεί ελάχιστη απαίτηση για την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας. Ανατρέξτε στις λεπτομέρειες που περιέχονται στην ενότητα "Πρόσθετες πληροφορίες" σε αυτό το θέμα.

Για προεργασία εγκατάστασης ενός πακέτου προγράμματος οδήγησης στον χώρο αποθήκευσης προγραμμάτων οδήγησης
 1. Ανοίξτε μια γραμμή εντολών με δικαιώματα διαχειριστή. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη, Όλα τα προγράμματα και Βοηθήματα και στη συνέχεια κάντε δεξιό κλικ στην επιλογή Γραμμή εντολών και έπειτα στην επιλογή Εκτέλεση ως διαχειριστής.

  Σημείωση

  Το εργαλείο της γραμμής εντολών PnPUtil λειτουργεί παρά μόνο εάν εκτελέσετε τη γραμμή εντολών ως διαχειριστής.

 2. Αν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Έλεγχος λογαριασμού χρήστη, βεβαιωθείτε ότι η ενέργεια που προβάλλει είναι αυτή που θέλετε και κάντε κλικ στο Ναι.

 3. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε την εντολή:

  pnputil.exe -a <PathToDriver>/<Driver>.inf

  Παράμετρος Περιγραφή

  -a

  Καθορίζει ότι το πακέτο του προγράμματος οδήγησης πρόκειται να προστεθεί στον χώρο αποθήκευσης προγραμμάτων οδήγησης.

  PathToDriver

  Καθορίζει τη διαδρομή προς τον φάκελο όπου βρίσκεται το πρόγραμμα οδήγησης.

  Driver.inf

  Καθορίζει το όνομα του αρχείου .inf που περιγράφει το πακέτο προγράμματος οδήγησης.

  Σημείωση

  Για να δείτε όλες τις παραμέτρους της γραμμής εντολών για την εντολή PnPUtil, πληκτρολογήστε τα εξής στη γραμμή εντολών: pnputil -?

 4. Εάν το πακέτο προγράμματος οδήγησης δεν είναι υπογεγραμμένο ή είναι υπογεγραμμένο από πιστοποιητικό που δεν βρίσκεται στον χώρο αποθήκευσης πιστοποιητικών Trusted Publishers, εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου ασφάλειας των Windows και σας ζητά να επιβεβαιώσετε εάν πρέπει να εγκατασταθεί το πρόγραμμα οδήγησης. Προβάλετε τις λεπτομέρειες του μηνύματος για να καθορίσετε το πρόβλημα με την υπογραφή του προγράμματος οδήγησης. Εάν είστε σίγουροι ότι το πακέτο προγράμματος οδήγησης είναι έγκυρο και ασφαλές, κάντε κλικ στο κουμπί Εγκατάσταση για να ολοκληρώσετε τη λειτουργία της τοποθέτησης.

 5. Μόλις ολοκληρωθεί η τοποθέτηση, το εργαλείο PnPUtil αναφέρει ένα Δημοσιευμένο όνομα, το οποίο εκχωρείται σ' αυτό το πακέτο στον χώρο αποθήκευσης προγραμμάτων οδήγησης. Το όνομα αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται ως αναφορά εάν αργότερα θελήσετε να διαγράψετε το πακέτο προγράμματος οδήγησης από τον χώρο αποθήκευσης. Εάν χρειάζεται να προσδιορίσετε το δημοσιευμένο όνομα για το πακέτο προγραμμάτων οδήγησης, χρησιμοποιήστε την εντολή pnputil.exe -e και μετά αναζητήστε την έξοδο για το πρόγραμμα οδήγησης που χρειάζεστε.

Επιπλέον ζητήματα
 • Από προεπιλογή, η ιδιότητα μέλους της ομάδας Administrators ή ισοδύναμη είναι η ελάχιστη που απαιτείται για την εγκατάσταση ενός πακέτου προγράμματος οδήγησης στον χώρο αποθήκευσης προγραμμάτων οδήγησης. Ένας τυπικός χρήστης μπορεί να εγκαταστήσει ένα πακέτο προγράμματος οδήγησης, μόνο εάν πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:


Πίνακας περιεχομένων