Για να εκχωρήσετε δέσμες ενεργειών εκκίνησης υπολογιστή

 1. Ανοίξτε το Πρόγραμμα επεξεργασίας τοπικής πολιτικής ομάδας.

 2. Στο δέντρο κονσόλας, κάντε κλικ στο στοιχείο Δέσμες ενεργειών (Εκκίνηση/Τερματισμός). Η διαδρομή είναι Ρύθμιση παραμέτρων του υπολογιστή\Ρυθμίσεις των Windows\Δέσμες ενεργειών (Εκκίνηση/Τερματισμός).

 3. Στο παράθυρο αποτελεσμάτων, κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο Εκκίνηση.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες εκκίνησης, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

 5. Στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη δέσμης ενεργειών, κάντε τα ακόλουθα:

  • Στο πλαίσιο Όνομα δέσμης ενεργειών, πληκτρολογήστε τη διαδρομή προς τη δέσμη ενεργειών ή κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση για να αναζητήσετε το αρχείο δέσμης ενεργειών στον κοινόχρηστο φάκελο Netlogon, στον ελεγκτή τομέα.

  • Στο πλαίσιο Παράμετροι δέσμης ενεργειών, πληκτρολογήστε τις παραμέτρους που θέλετε, όπως θα τις πληκτρολογούσατε στη γραμμή εντολών. Για παράδειγμα, αν η δέσμη ενεργειών περιλαμβάνει παραμέτρους που ονομάζονται //logo (διαφημιστικό πλαίσιο) και //I (κατάσταση αλληλεπιδραστικής λειτουργίας), πληκτρολογήστε //logo //I.

 6. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες εκκίνησης, καθορίστε τις επιλογές που θέλετε:

  • Δέσμες ενεργειών εκκίνησης για <αντικείμενο πολιτικής ομάδας>: Παραθέτει όλες τις δέσμες ενεργειών που έχουν εκχωρηθεί τη δεδομένη στιγμή στο επιλεγμένο αντικείμενο πολιτικής ομάδας (GPO). Αν εκχωρήσετε πολλές δέσμες ενεργειών, η επεξεργασία των δεσμών ενεργειών γίνεται με τη σειρά που καθορίζετε. Για να μετακινήσετε μια δέσμη ενεργειών στη λίστα προς τα επάνω, επιλέξτε την και έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί Επάνω. Για να μετακινήσετε μια δέσμη ενεργειών στη λίστα προς τα κάτω, επιλέξτε την και έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί Κάτω.

  • Προσθήκη: Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη δέσμης ενεργειών, όπου μπορείτε να καθορίσετε τις πρόσθετες δέσμες ενεργειών που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

  • Επεξεργασία: Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία δέσμης ενεργειών, όπου μπορείτε να τροποποιήσετε τις πληροφορίες των δεσμών ενεργειών, για παράδειγμα το όνομα και τις παραμέτρους.

  • Κατάργηση: Καταργεί την επιλεγμένη δέσμη ενεργειών από τη λίστα Δέσμες ενεργειών εκκίνησης.

  • Εμφάνιση αρχείων: Εμφανίζει τα αρχεία δέσμης ενεργειών που είναι αποθηκευμένα στο επιλεγμένο αντικείμενο πολιτικής ομάδας.

Πρόσθετα ζητήματα

 • Για να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, θα πρέπει να έχετε άδεια Επεξεργασίας για την επεξεργασία μιας GPO. Κατά προεπιλογή, τα μέλη της ομάδας ασφαλείας Domain Administrators, της ομάδας ασφαλείας Enterprise Administratorsή της ομάδας ασφαλείας Group Policy Creator Owners έχουν την απαραίτητη άδεια Επεξργασίας για να επξεργαστούν μια GPO.

 • Οι δέσμες ενεργειών εκκίνησης εκτελούνται υπό το λογαριασμό Τοπικό σύστημα και διαθέτουν τα πλήρη δικαιώματα που συσχετίζονται με τη δυνατότητα εκτέλεσης ως λογαριασμός Τοπικού συστήματος.

 • Από τα Windows Vista, οι δέσμες ενεργειών εκκίνησης εκτελούνται με ασύγχρονο τρόπο, από προεπιλογή. Αυτή η συμπεριφορά διαφέρει από προηγούμενα λειτουργικά συστήματα.

 • Αν ρυθμίσετε την εκτέλεση των δεσμών ενεργειών εκκίνησης με σύγχρονο τρόπο, η διεργασία έναρξης μπορεί να εκτελεστεί πιο αργά.

 • Στα Windows 7 και Windows Vista, οι δέσμες ενεργειών εκκίνησης που εκτελούνται με ασύγχρονο τρόπο δεν θα είναι ορατές. Εάν ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση πολιτικής Εμφάνιση των δεσμών ενεργειών εκκίνησης κατά την εκτέλεση δεν θα υπάρξει κανένα αποτέλεσμα κατά την ασύγχρονη εκτέλεση δεσμών ενεργειών εκκίνησης.

 • Το Πρόγραμμα επεξεργασίας τοπικής πολιτικής ομάδας και το Προκύπτον σύνολο πολιτικής είναι διαθέσιμα στα Windows Server 2008 R2 και σε επιλεγμένες εκδόσεις των Windows 7. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την τοποθεσία https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139815 (η σελίδα ενδέχεται να υπάρχει στα Αγγλικά).

Πρόσθετες αναφορές


Πίνακας περιεχομένων