Η Πολιτική ομάδας σάς επιτρέπει να σχετίζετε ένα ή περισσότερα αρχεία δέσμης ενεργειών με τέσσερα συμβάντα που έχουν ενεργοποιηθεί:

  • Εκκίνηση του υπολογιστή

  • Τερματισμός του υπολογιστή

  • Σύνδεση χρήστη

  • Αποσύνδεση χρήστη

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δέσμες ενεργειών Windows PowerShell ή να δημιουργήσετε δέσμες ενεργειών σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα που υποστηρίζεται από τον υπολογιστή-πελάτη. Χρησιμοποιούνται, επίσης, γλώσσες που υποστηρίζονται από το WSH (Windows Script Host), συμπεριλαμβανομένων των VBScript και Jscript.

Αυτή η ενότητα περιέχει τα εξής θέματα:

Πρόσθετα ζητήματα


Πίνακας περιεχομένων