Τα πρότυπα διαχείρισης είναι ρυθμίσεις πολιτικής που βασίζονται σε μητρώο οι οποίες εμφανίζονται στο Πρόγραμμα επεξεργασίας τοπικής πολιτικής ομάδας στον κόμβο "Πρότυπα διαχείρισης" των κόμβων "Υπολογιστής" και "Ρύθμιση παραμέτρων χρήστη". Αυτή η ιεραρχία δημιουργείται όταν το Πρόγραμμα επεξεργασίας τοπικής πολιτικής ομάδας εκτελεί ανάγνωση των αρχείων προτύπων διαχείρισης που βασίζονται σε XML (.admx).

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα εξής θέματα:

Πρόσθετα ζητήματα


Πίνακας περιεχομένων