Περιστασιακά, ενδεχομένως να θέλετε να απενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις πολιτικής αντί να διαγράψετε ολόκληρη την τοπική πολιτική ομάδας.

Για να απενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις πολιτικής υπολογιστή ή χρήστη στο αντικείμενο τοπικής πολιτικής ομάδας
 1. Ανοίξτε την Κονσόλα διαχείρισης της Microsoft.

 2. Κάντε κλικ στο μενού Αρχείο και έπειτα στο στοιχείο Προσθαφαίρεση συμπληρωματικών προγραμμάτων.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Προσθαφαίρεση συμπληρωματικών προγραμμάτων, στο πλαίσιο λίστας Διαθέσιμα συμπληρωματικά προγράμματα, κάντε κλικ στην επιλογή Πρόγραμμα επεξεργασίας αντικειμένου πολιτικής ομάδας και κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή αντικειμένου πολιτικής ομάδας, κάντε κλικ στο στοιχείο Αναζήτηση.

 5. Για να καθορίσετε την πολιτική τοπικού υπολογιστή, κάντε κλικ στο κουμπί OK και έπειτα στο κουμπί Τέλος. Μεταβείτε στο βήμα 7.

 6. Για να καθορίσετε την πολιτική τοπικού υπολογιστή για χρήστες ή ομάδες, κάντε κλικ στην καρτέλα Χρήστες και επιλέξτε από τα παρακάτω αντικείμενα τοπικής πολιτικής ομάδας:

  • Διαχειριστές: Προκαθορισμένη τοπική πολιτική ομάδας που ισχύει για χρήστες οι οποίοι περιλαμβάνονται στην ομάδα Διαχειριστών.

  • Μη διαχειριστές: Προκαθορισμένη τοπική πολιτική ομάδας που ισχύει για χρήστες οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στην ομάδα Διαχειριστών.

  • Χρήστης: Αντικείμενα τοπικής πολιτικής ομάδας που συσχετίζονται με ένα συγκεκριμένο λογαριασμό τοπικού χρήστη.

 7. Κάντε δεξιό κλικ στο όνομα του αντικειμένου τοπικής πολιτικής ομάδας και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες.

 8. Κάντε κλικ στην επιλογή Απενεργοποίηση της ρύθμισης παραμέτρων του υπολογιστή ή Απενεργοποίηση της ρύθμισης παραμέτρων του χρήστη.

 9. Επιλέξτε OK και, στη συνέχεια, κλείστε την Κονσόλα διαχείρισης της Microsoft.

Πρόσθετα ζητήματα

 • Η πολιτική τοπικού υπολογιστή σάς επιτρέπει να απενεργοποιείτε τις ρυθμίσεις παραμέτρων σε επίπεδο υπολογιστή αλλά και χρήστη. Οι τοπικές πολιτικές Διαχειριστές, Μη διαχειριστές και Χρήστης σάς επιτρέπουν να απενεργοποιείτε μόνο τη ρύθμιση παραμέτρων σε επίπεδο χρήστη.

 • Το Πρόγραμμα επεξεργασίας τοπικής πολιτικής ομάδας και το Προκύπτον σύνολο πολιτικής είναι διαθέσιμα στα Windows Server 2008 R2 και σε επιλεγμένες εκδόσεις των Windows 7. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την τοποθεσία https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139815 (η σελίδα ενδέχεται να υπάρχει στα Αγγλικά).


Πίνακας περιεχομένων