Μπορείτε να συμπεριλάβετε σχόλια σε κάθε ρύθμιση πολιτικής προτύπων διαχείρισης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν το χώρο για να τεκμηριώσετε ακόμα περισσότερο την ρύθμιση πολιτικής και το γιατί η υλοποίησή της είναι σημαντική για το περιβάλλον σας. Ο σχολιασμός των ρυθμίσεων πολιτικής σάς επιτρέπει να χρησιμοποιείτε φίλτρα με λέξεις-κλειδιά για να βρίσκετε γρήγορα τις ρυθμίσεις που ταιριάζουν με κάποιες λέξεις-κλειδιά.

Για να τοποθετήσετε σχόλιο σε μια ρύθμιση πολιτικής για πρότυπα διαχείρισης
  1. Ανοίξτε το Πρόγραμμα επεξεργασίας τοπικής πολιτικής ομάδας.

  2. Στο δέντρο κονσόλας, κάντε κλικ στο φάκελο στην περιοχή Πρότυπα διαχείρισης που περιέχει τη ρύθμιση πολιτικής που θέλετε να διαμορφώσετε.

  3. Στη στήλη Ρύθμιση, κάντε διπλό κλικ στο όνομα της ρύθμισης πολιτικής.

  4. Πληκτρολογήστε τα σχόλιά σας στο πλαίσιο Σχόλιο.

  5. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Επιπλέον ζητήματα

  • Για να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, θα πρέπει να έχετε άδεια Επεξεργασίας για την επεξεργασία μιας GPO. Κατά προεπιλογή, τα μέλη της ομάδας ασφαλείας Domain Administrators, της ομάδας ασφαλείας Enterprise Administratorsή της ομάδας ασφαλείας Group Policy Creator Owners έχουν την απαραίτητη άδεια Επεξργασίας για να επξεργαστούν μια GPO.

  • Το Πρόγραμμα επεξεργασίας τοπικής πολιτικής ομάδας και το Προκύπτον σύνολο πολιτικής είναι διαθέσιμα στα Windows Server 2008 R2 και σε επιλεγμένες εκδόσεις των Windows 7. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την τοποθεσία https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139815 (η σελίδα ενδέχεται να υπάρχει στα Αγγλικά).

Πρόσθετες αναφορές


Πίνακας περιεχομένων