Το Πρόγραμμα επεξεργασίας τοπικής πολιτικής ομάδας σάς επιτρέπει να αλλάξετε τα κριτήρια εμφάνισης για τις ρυθμίσεις πολιτικής προτύπων διαχείρισης. Από προεπιλογή, το πρόγραμμα επεξεργασίας εμφανίζει όλες τις ρυθμίσεις πολιτικής. Ωστόσο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φίλτρα με λέξεις-κλειδιά για να αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται οι ρυθμίσεις πολιτικής προτύπων διαχείρισης στο πρόγραμμα επεξεργασίας τοπικής πολιτικής ομάδας.

Για να ορίσετε το φίλτρο λέξεων-κλειδιά για τα πρότυπα διαχείρισης

 1. Ανοίξτε το Πρόγραμμα επεξεργασίας τοπικής πολιτικής ομάδας.

 2. Στην περιοχή Ρυθμίσεις υπολογιστή ή Ρυθμίσεις χρήστη, κάντε δεξιό κλικ στην επιλογή Πρότυπα διαχείρισης. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές φίλτρου.

 3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση φίλτρων λέξεων-κλειδιά.

 4. Πληκτρολογήστε μία ή περισσότερες λέξεις-κλειδιά στο πλαίσιο Φίλτρο για λέξεις και κάντε κλικ στο κατάλληλο φίλτρο:

  • Χωρίς επιλογή: Το φίλτρο περιλαμβάνει οποιαδήποτε από τις λέξεις που υπάρχουν στο πλαίσιο Φίλτρο για λέξεις.

  • Όλα: Το φίλτρο περιλαμβάνει όλες τις λέξεις που υπάρχουν στο πλαίσιο Φίλτρο για λέξεις.

  • Ακριβής: Το φίλτρο περιλαμβάνει τις ακριβείς συμφωνίες των λέξεων που υπάρχουν στο πλαίσιο Φίλτρο για λέξεις.

 5. Επιλέξτε τα κατάλληλα πλαίσια ελέγχου δίπλα στο πεδίο Εντός.

  • Τίτλος ρύθμισης πολιτικής: Το φίλτρο περιλαμβάνει αναζήτηση στον τίτλο της ρύθμισης πολιτικής.

  • Κείμενο βοήθειας: Το φίλτρο περιλαμβάνει αναζήτηση στο κείμενο της Βοήθειας της ρύθμισης πολιτικής.

  • Σχόλιο: Το φίλτρο περιλαμβάνει αναζήτηση στο σχόλιο της ρύθμισης πολιτικής.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να εφαρμόσετε τις νέες ρυθμίσεις φίλτρου και να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Επιλογές φίλτρου.

Επιπλέον ζητήματα

 • Για να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, θα πρέπει να έχετε άδεια Επεξεργασίας για την επεξεργασία μιας GPO. Κατά προεπιλογή, τα μέλη της ομάδας ασφαλείας Domain Administrators, της ομάδας ασφαλείας Enterprise Administratorsή της ομάδας ασφαλείας Group Policy Creator Owners έχουν την απαραίτητη άδεια Επεξργασίας για να επξεργαστούν μια GPO.

 • Επειδή τα φίλτρα είναι περιεκτικά, συνιστάται να επιλέγετε τα στοιχεία που θέλετε να εμφανίζονται και όχι αυτά που θέλετε να καταργήσετε.

 • Τα φίλτρα δεν λειτουργούν με τα Κλασικά πρότυπα διαχείρισης.

 • Το Πρόγραμμα επεξεργασίας τοπικής πολιτικής ομάδας και το Προκύπτον σύνολο πολιτικής είναι διαθέσιμα στα Windows Server 2008 R2 και σε επιλεγμένες εκδόσεις των Windows 7. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την τοποθεσία https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139815 (η σελίδα ενδέχεται να υπάρχει στα Αγγλικά).


Πίνακας περιεχομένων