Το Πρόγραμμα επεξεργασίας τοπικής πολιτικής ομάδας παρέχει την επιλογή φιλτραρίσματος των ρυθμίσεων πολιτικής προτύπων διαχείρισης με βάση τα εξής:

  • Ρυθμίσεις πολιτικής Με διαχείριση, με Ρύθμιση παραμέτρων, ή Με σχόλιο.

  • Λέξεις-κλειδιά στον τίτλο, στο κείμενο βοήθειας ή στο σχόλιο των ρυθμίσεων πολιτικής.

  • Απαιτήσεις των ρυθμίσεων πολιτικής όσον αφορά την πλατφόρμα ή την εφαρμογή.

Εφαρμόστε φίλτρα στις ρυθμίσεις πολιτικής των προτύπων διαχείρισης όταν θέλετε να βρείτε μια συγκεκριμένη ρύθμιση πολιτικής ή όταν θέλετε να περιορίσετε τον αριθμό των ρυθμίσεων που εμφανίζονται στο πρόγραμμα επεξεργασίας τοπικής πολιτικής ομάδας.

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα εξής θέματα:

Πρόσθετα ζητήματα

Πρόσθετες αναφορές


Πίνακας περιεχομένων