Χρησιμοποιήστε τα παράθυρα διαλόγου Προσθήκη προσαρμοσμένου στοιχείου ελέγχου και Επεξεργασία προσαρμοσμένου στοιχείου ελέγχου για να προσδιορίσετε ή να επεξεργαστείτε την αντιστοίχιση προθέματος ετικέτας/χώρου ονομάτων για ένα προσαρμοσμένο στοιχείο ελέγχου που θα χρησιμοποιηθεί σε πολλαπλές σελίδες σε μια εφαρμογή. Χρησιμοποιήστε τα παράθυρα διαλόγου Προσθήκη στοιχείου ελέγχου χρήστη και Επεξεργασία στοιχείου ελέγχου χρήστη για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των στοιχείων ελέγχου χρήστη, τα οποία είναι κοντέινερ στα οποία μπορείτε να προσθέσετε στοιχεία ελέγχου σήμανσης και διακομιστών Web.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία ελέγχου χρήστη και τα προσαρμοσμένα στοιχεία ελέγχου, ανατρέξτε στην ενότητα ASP.NET User Controls Overview (η σελίδα ενδέχεται να είναι στα Αγγλικά).

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Πρόθεμα ετικέτας

Ορίζει το πρόθεμα ετικέτας που έχει αντιστοιχιστεί στο στοιχείο ελέγχου, για παράδειγμα <aspSample: …>

Χώρος ονομάτων

Καθορίζει τον χώρο ονομάτων, στον οποίο ανήκει το προσαρμοσμένο στοιχείο ελέγχου. Πρόκειται για τον ίδιο χώρο ονομάτων που καθορίστηκε στον κώδικα της εφαρμογής.

Αυτό το πλαίσιο είναι διαθέσιμο μόνο για προσαρμοσμένα στοιχεία ελέγχου.

Συγκρότηση

Ορίζει το όνομα συγκρότησης, όπου καθορίζεται ο τύπος προσαρμοσμένου στοιχείου ελέγχου.

Αυτό το πλαίσιο είναι διαθέσιμο μόνο για προσαρμοσμένα στοιχεία ελέγχου.

Όνομα ετικέτας

Καθορίζει το όνομα ετικέτας του στοιχείου ελέγχου χρήστη.

Αυτό το πλαίσιο είναι διαθέσιμο μόνο για στοιχεία ελέγχου χρήστη.

Διαδρομή στοιχείου ελέγχου χρήστη (.ascx)

Καθορίζει τη διαδρομή αρχείου του στοιχείου ελέγχου χρήστη.

Αυτό το πλαίσιο είναι διαθέσιμο μόνο για στοιχεία ελέγχου χρήστη.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων