Χρησιμοποιήστε τη σελίδα της δυνατότητας Εφαρμογές για να διαχειριστείτε τη λίστα των εφαρμογών σε μια τοποθεσία.

Ταξινομήστε τη λίστα κάνοντας κλικ σε μία από τις κεφαλίδες στηλών της σελίδας της δυνατότητας ή επιλέξτε μια τιμή από την αναπτυσσόμενη λίστα Ομαδοποίηση κατά για να ομαδοποιήσετε παρόμοιους όρους. Εκτελέστε αναζήτηση στη λίστα πληκτρολογώντας κριτήρια αναζήτησης στο πλαίσιο Φίλτρο, αναπτύξτε τη λίστα Μετάβαση για να επιλέξετε το πεδίο στο οποίο θέλετε να εκτελέσετε αναζήτηση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Μετάβαση ή πιέστε το πλήκτρο ENTER. Κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση όλων για να καταργήσετε τα κριτήρια φιλτραρίσματος.

Λίστα στοιχείων του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Οι παρακάτω πίνακες περιγράφουν τα στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη που είναι διαθέσιμα στη σελίδα της δυνατότητας και στο παράθυρο Ενέργειες.

Στοιχεία της σελίδας δυνατοτήτων

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Εικονική διαδρομή

Εμφανίζει την εικονική διαδρομή που χρησιμοποιείται σε μια διεύθυνση URL για την πρόσβαση στην εφαρμογή.

Φυσική διαδρομή

Εμφανίζει τη φυσική διαδρομή του καταλόγου, όπου βρίσκεται το περιεχόμενο της εφαρμογής.

Τοποθεσία

Εμφανίζει την τοποθεσία, στην οποία ανήκει η εφαρμογή.

Χώρος συγκέντρωσης εφαρμογών

Εμφανίζει το χώρο συγκέντρωσης εφαρμογών, στον οποίο εκτελείται η εφαρμογή.

Στοιχεία του παραθύρου ενεργειών

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τις διαθέσιμες ενέργειες όταν είστε συνδεδεμένοι σε ένα διακομιστή.

Όταν είστε συνδεδεμένοι σε μια τοποθεσία και επιλέξετε μια εφαρμογή στη σελίδα Εφαρμογές, οι διαθέσιμες ενέργειες είναι Περιήγηση και Προβολή εικονικών καταλόγων.

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Προσθήκη εφαρμογής

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη εφαρμογής στο οποίο μπορείτε να προσθέσετε μια εφαρμογή.

Ορισμός προεπιλεγμένων ρυθμίσεων εφαρμογών

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις εφαρμογών στο οποίο μπορείτε να διαμορφώσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις που εφαρμόζονται σε όλες τις εφαρμογές.

Αλλαγή χώρου συγκέντρωσης εφαρμογών

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Επιλογή χώρου συγκέντρωσης εφαρμογών χρήστη στο οποίο μπορείτε να αλλάξετε το χώρο συγκέντρωσης εφαρμογών στον οποίο ανήκει η επιλεγμένη τοποθεσία. Αυτή η ενέργεια είναι η μόνη διαθέσιμη ενέργεια στη σελίδα Εφαρμογές, η οποία εμφανίζεται όταν προβάλετε εφαρμογές σε ένα χώρο συγκέντρωσης εφαρμογών. Αυτή η ενέργεια δεν είναι διαθέσιμη στη σελίδα Εφαρμογές, η οποία εμφανίζεται όταν προβάλετε εφαρμογές σε μια τοποθεσία.

Εξερεύνηση

Ανοίγει τον φυσικό κατάλογο (στην Εξερεύνηση των Windows) που αντιστοιχίζεται στον ριζικό εικονικό κατάλογο για την επιλεγμένη εφαρμογή.

Επεξεργασία δικαιωμάτων

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες παραθύρων" για τον φυσικό κατάλογο που αντιστοιχίζεται στον ριζικό εικονικό κατάλογο για την επιλεγμένη εφαρμογή.

Κατάργηση

Καταργεί το στοιχείο που έχει επιλεγεί από τη λίστα στη σελίδα της δυνατότητας.

Αναζήτηση

Ανοίγει την επιλεγμένη εφαρμογή σε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Internet.

Βασικές ρυθμίσεις

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία εφαρμογής στο οποίο μπορείτε να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις που καθορίστηκαν όταν δημιουργήθηκε η επιλεγμένη εφαρμογή.

Ρυθμίσεις για προχωρημένους

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις για προχωρημένους στο οποίο μπορείτε να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις για προχωρημένους για την επιλεγμένη εφαρμογή.

Προβολή εικονικών καταλόγων

Ανοίγει τη σελίδα της δυνατότητας Εικονικοί κατάλογοι στην οποία μπορείτε να προβάλετε τους εικονικούς καταλόγους που ανήκουν στην επιλεγμένη εφαρμογή.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων