Χρησιμοποιήστε τον έλεγχο ταυτότητας των Windows μόνο σε περιβάλλον intranet. Αυτός ο έλεγχος ταυτότητας χρησιμοποιεί σάς επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τον έλεγχο ταυτότητας στον τομέα των Windows για τον έλεγχο ταυτότητας των συνδέσεων των υπολογιστών-πελατών.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Οι παρακάτω πίνακες περιγράφουν τα στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη που είναι διαθέσιμα στη σελίδα της δυνατότητας και στο παράθυρο Ενέργειες.

Στοιχεία της σελίδας δυνατοτήτων

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Έλεγχος ταυτότητας των Windows

Επιλέξτε αυτήν την επιλογή για να διαχειριστείτε τον έλεγχο ταυτότητας των Windows.

Στοιχεία του παραθύρου ενεργειών

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Ενεργοποίηση

Ενεργοποιεί τον έλεγχο ταυτότητας των Windows.

Απενεργοποίηση

Απενεργοποιεί τον έλεγχο ταυτότητας των Windows.

Ρυθμίσεις για προχωρημένους

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις για προχωρημένους όπου μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον έλεγχο ταυτότητας λειτουργίας πυρήνα και να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις "Εκτεταμένη προστασία". Μπορείτε να εκτελέσετε αυτή την ενέργεια μόνο όταν ενεργοποιείτε τον Έλεγχο ταυτότητας των Windows από τη λίστα στη σελίδα της δυνατότητας.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων