Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Ρύθμιση παραμέτρων εγγενών λειτουργικών μονάδων για να ενεργοποιήσετε τις καταχωρημένες λειτουργικές μονάδες προσθέτοντάς τις στη λίστα Λειτουργικές μονάδες, για να προσθέσετε ή να επεξεργαστείτε την καταχώρηση εγγενών λειτουργικών μονάδων ή για να καταργήσετε εγγενείς λειτουργικές μονάδες από το διακομιστή Web. Μετά την καταχώρηση μιας λειτουργικής μονάδας, πρέπει επίσης να την προσθέσετε στη λίστα Λειτουργικές μονάδες, προκειμένου η λειτουργική μονάδα να αρχίσει να επεξεργάζεται αιτήσεις.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Επιλέξτε μία ή περισσότερες καταχωρημένες λειτουργικές μονάδες για να τις ενεργοποιήσετε

Επιλέξτε την καταχωρημένη λειτουργική μονάδα ή τις καταχωρημένες λειτουργικές μονάδες που θέλετε να προσθέσετε στη λίστα Λειτουργικές μονάδες στο διακομιστή Web. Η προσθήκη μιας λειτουργικής μονάδας στη λίστα Λειτουργικές μονάδες θα επιτρέψει στη λειτουργική μονάδα την επεξεργασία των αιτήσεων που υποβάλλονται στο διακομιστή.

Καταχώρηση

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Καταχώριση εγγενούς λειτουργικής μονάδας, από το οποίο μπορείτε να καταχωρήσετε μια νέα εγγενή λειτουργική μονάδα.

Σημείωση

Αυτό το κουμπί είναι διαθέσιμο μόνο σε επίπεδο διακομιστή.

Επεξεργασία

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία καταχώρησης εγγενούς λειτουργικής μονάδας, από το οποίο μπορείτε να επεξεργαστείτε μια καταχωρημένη λειτουργική μονάδα. Αυτό το κουμπί είναι διαθέσιμο μόνο εάν μια καταχωρημένη λειτουργική μονάδα έχει επιλεγεί από τη λίστα Επιλέξτε μία ή περισσότερες καταχωρημένες λειτουργικές μονάδες για να τις ενεργοποιήσετε.

Σημείωση

Αυτό το κουμπί είναι διαθέσιμο μόνο σε επίπεδο διακομιστή.

Κατάργηση

Καταργεί την επιλεγμένη εγγραφή λειτουργικής μονάδας από το διακομιστή Web. Αυτό το κουμπί είναι διαθέσιμο μόνο σε επίπεδο διακομιστή και μόνο εάν μια καταχωρημένη λειτουργική μονάδα έχει επιλεγεί από τη λίστα Επιλέξτε μία ή περισσότερες καταχωρημένες λειτουργικές μονάδες για να τις ενεργοποιήσετε.

Σημείωση

Όταν καταργείτε μια λειτουργική μονάδα από τη λίστα στη σελίδα της δυνατότητας Λειτουργικές μονάδες, η λειτουργική μονάδα απενεργοποιείται αλλά εξακολουθεί να είναι καταχωρημένη στο διακομιστή Web.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων