Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη κανόνα σύνταξης ή Επεξεργασία κανόνα σύνταξης για να ορίσετε τους κανόνες πρόσβασης στο περιεχόμενο.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείου Περιγραφή

Όλο το περιεχόμενο

Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή, για να εφαρμοστεί ο κανόνας σύνταξης σε όλο το περιεχόμενο.

Καθορισμένο περιεχόμενο

Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή, για να εφαρμοστεί ο κανόνας σύνταξης μόνο στο περιεχόμενο που συμφωνεί με τον κανόνα. Πληκτρολογήστε μια επέκταση ονόματος αρχείου ή ένα όνομα αρχείου με μια επέκταση για την οποία θέλετε να ισχύει ο κανόνας για τις αιτήσεις WebDAV. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να ισχύει ο κανόνας για όλες τις αιτήσεις WebDAV που υποβάλλονται για τα αρχεία ASP, πληκτρολογήστε *.asp. Εάν θέλετε ο κανόνας να ισχύει για όλες τις αιτήσεις που υποβάλλονται για ένα συγκεκριμένο αρχείο, πληκτρολογήστε το όνομα αρχείου και την επέκτασή του, όπως π.χ. Myfile.asp.

Για όλους τους χρήστες

Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να διαχειριστείτε την πρόσβαση σε περιεχόμενο για όλους τους χρήστες.

Καθορισμένοι ρόλοι ή ομάδες χρηστών

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να διαχειριστείτε την πρόσβαση σε περιεχόμενο τόσο για συγκεκριμένους ρόλους ή ομάδες χρηστών των Microsoft Windows.

Σημείωση

Εάν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον κανόνα, όλα τα μέλη των καθορισμένων ρόλων και ομάδων πρέπει να έχουν έγκυρο λογαριασμό χρήστη και κωδικό πρόσβασης, προκειμένου να είναι δυνατός ο έλεγχος της ταυτότητάς τους.

Καθορισμένοι χρήστες

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να διαχειριστείτε την πρόσβαση σε περιεχόμενο για συγκεκριμένο λογαριασμό χρήστη.

Σημείωση

Εάν χρησιμοποιήσετε αυτήν την επιλογή, όλοι οι καθορισμένοι χρήστες πρέπει να έχουν έγκυρο λογαριασμό χρήστη και κωδικό πρόσβασης, προκειμένου να είναι δυνατός ο έλεγχος της ταυτότητάς τους.

Ανάγνωση

Ορίζει εάν οι χρήστες, οι ομάδες ή οι ρόλοι έχουν δικαιώματα ανάγνωσης.

Εγγραφή

Ορίζει εάν οι χρήστες, οι ομάδες ή οι ρόλοι έχουν δικαιώματα εγγραφής.

Προέλευση

Ορίζει εάν οι χρήστες, οι ομάδες ή οι ρόλοι έχουν πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα για τα αρχεία που αντιστοιχίζονται σε δείκτες χειρισμού. Για παράδειγμα, οι σελίδες ASP.NET *.aspx απαιτούν οι χρήστες ή οι ομάδες να έχουν πρόσβαση στην Προέλευση, προκειμένου να επεξεργάζονται σελίδες χρησιμοποιώντας το WebDAV.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων