Χρησιμοποιήστε τη σελίδα της δυνατότητας Εικονικοί κατάλογοι για να διαχειριστείτε μια λίστα εικονικών καταλόγων σε μια εφαρμογή.

Ταξινομήστε τη λίστα κάνοντας κλικ σε μία από τις επικεφαλίδες στήλης της σελίδας της δυνατότητας.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Οι παρακάτω πίνακες περιγράφουν τα στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη που είναι διαθέσιμα στη σελίδα της δυνατότητας και στο παράθυρο Ενέργειες.

Στοιχεία της σελίδας δυνατοτήτων

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Διαδρομή εφαρμογής

Εμφανίζει την εφαρμογή που περιλαμβάνει κάθε εικονικό κατάλογο.

Εικονική διαδρομή

Εμφανίζει την εικονική διαδρομή που χρησιμοποιείται σε μια διεύθυνση URL για την πρόσβαση στον εικονικό κατάλογο.

Φυσική διαδρομή

Εμφανίζει τη φυσική διαδρομή του καταλόγου, όπου βρίσκεται το περιεχόμενο του εικονικού καταλόγου.

Ταυτότητα

Εμφανίζει το όνομα χρήστη της προσαρμοσμένης ταυτότητας (εάν έχει ρυθμιστεί) το οποίο χρησιμοποιείται για την πρόσβαση σε περιεχόμενο από τον φυσικό κατάλογο που αντιστοιχίζεται στον εικονικό κατάλογο. Εάν η ταυτότητα παραμείνει κενή, χρησιμοποιείται ο έλεγχος ταυτότητας διέλευσης για την πρόσβαση στο περιεχόμενο.

Στοιχεία του παραθύρου ενεργειών

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τις διαθέσιμες ενέργειες όταν είστε συνδεδεμένοι σε ένα διακομιστή. Όταν είστε συνδεδεμένοι σε μια τοποθεσία ή μια εφαρμογή και επιλέξετε έναν εικονικό κατάλογο στη σελίδα Εικονικοί κατάλογοι, η μόνη διαθέσιμη ενέργεια είναι η Περιήγηση.

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Προσθήκη εικονικού καταλόγου

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη εικονικού καταλόγου στο οποίο μπορείτε να προσθέσετε έναν εικονικό κατάλογο.

Ορισμός προεπιλεγμένων ρυθμίσεων εικονικών καταλόγων

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις εικονικών καταλόγων στο οποίο μπορείτε να ορίσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις που εφαρμόζονται σε όλους τους εικονικούς καταλόγους τόσο στο τρέχον επίπεδο όσο και σε κατώτερο.

Εξερεύνηση

Ανοίγει τον φυσικό κατάλογο (στην Εξερεύνηση των Windows) που αντιστοιχίζεται στον επιλεγμένο εικονικό κατάλογο.

Επεξεργασία δικαιωμάτων

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες παραθύρων" για τον φυσικό κατάλογο που αντιστοιχίζεται στον επιλεγμένο εικονικό κατάλογο.

Κατάργηση

Καταργεί το επιλεγμένο στοιχείο από τη λίστα στη σελίδα της δυνατότητας.

Αναζήτηση

Ανοίγει τον επιλεγμένο εικονικό κατάλογο σε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Internet.

Βασικές ρυθμίσεις

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία εικονικού καταλόγου στο οποίο μπορείτε να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις που καθορίστηκαν όταν δημιουργήθηκε ο επιλεγμένος εικονικός κατάλογος.

Ρυθμίσεις για προχωρημένους

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις για προχωρημένους στο οποίο μπορείτε να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις για τον επιλεγμένο εικονικό κατάλογο.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων