Χρησιμοποιήστε τα παράθυρα διαλόγου Προσθήκη αντιστοίχισης δεσμών ενεργειών και Επεξεργασία αντιστοίχισης δεσμών ενεργειών για να προσθέσετε νέους ή να επεξεργαστείτε υπάρχοντες τοπικούς δείκτες χειρισμού στο διακομιστή Web. Οι τοπικοί δείκτες χειρισμού, οι οποίοι είναι επίσης γνωστοί ως μηχανισμοί δεσμών ενεργειών, είναι αρχεία .exe ή .dll τοπικού κώδικα που αποκρίνονται σε συγκεκριμένες αιτήσεις.

Σημείωση

Οι αντιστοιχίσεις δεσμών ενεργειών είναι συμβατές με προηγούμενες εκδόσεις των υπηρεσιών IIS. Τα εκτελέσιμα αρχεία πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στην προδιαγραφή CGI και οι βιβλιοθήκες δυναμικής σύνδεσης πρέπει να υποστηρίζουν τις διασυνδέσεις επέκτασης ISAPI.

Εάν αντιστοιχίσετε έναν τύπο αίτησης σε ένα αρχείο .exe (μηχανισμός δέσμης ενεργειών), το CgiModule φορτώνει το σχετικό εκτελέσιμο αρχείο κατά την είσοδο μιας αίτησης στο διακομιστή και συνταιριάζει την αντιστοίχιση δείκτη χειρισμού. Εάν αντιστοιχίσετε έναν τύπο αίτησης σε ένα αρχείο .dll (μηχανισμός δέσμης ενεργειών), το IsapiModule φορτώνει το DLL κατά την είσοδο μιας αίτησης στο διακομιστή και συνταιριάζει την αντιστοίχιση δείκτη χειρισμού. Για παράδειγμα, το IIS 7 περιλαμβάνει μια αντιστοίχιση δείκτη χειρισμού για τις ενεργές σελίδες διακομιστή (ASP). Όλες οι αιτήσεις για τα αρχεία .asp υπόκεινται σε επεξεργασία από το μηχανισμό δέσμης ενεργειών asp.dll, ο οποίος φορτώνεται από το IsapiModule, επειδή το ASP.DLL είναι επέκταση ISAPI.

Σημείωση

Εάν ρυθμίζετε τις παραμέτρους των αντιστοιχίσεων δεσμών ενεργειών για εκτελέσιμα αρχεία, βεβαιωθείτε ότι το CgiModule καταχωρείται και ενεργοποιείται στη σελίδα Λειτουργικές μονάδες. Ομοίως, εάν ρυθμίζετε τις παραμέτρους των αντιστοιχίσεων δεσμών ενεργειών για αρχεία DLL, βεβαιωθείτε ότι το IsapiModule καταχωρείται και ενεργοποιείται στη σελίδα Λειτουργικές μονάδες.

Αφού κάνετε κλικ στο κουμπί OK για να προσθέσετε ή να αποθηκεύσετε την αντιστοίχιση του δείκτη χειρισμού, το εκτελέσιμο πρέπει να προστεθεί στη λίστα Περιορισμοί ISAPI και CGI για να ενεργοποιηθεί για εκτέλεση.

Λίστα στοιχείων του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Διαδρομή αίτησης

Πληκτρολογήστε μια επέκταση ονόματος αρχείου ή ένα όνομα αρχείου με μια επέκταση, για την οποία θέλετε να επεξεργάζεται αιτήσεις ο δείκτης χειρισμού. Για παράδειγμα, εάν θέλετε ο δείκτης χειρισμού να εκτελεί όλες τις αιτήσεις που υποβάλλονται για τα αρχεία ASP, πληκτρολογήστε *.asp ή εάν θέλετε ο δείκτης χειρισμού να εκτελεί όλες τις αιτήσεις για ένα συγκεκριμένο αρχείο, πληκτρολογήστε το όνομα αρχείου και την επέκτασή του, όπως π.χ. Myfile.asp.

Σημείωση

Εάν θέλετε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους μιας αντιστοίχισης δέσμης ενεργειών μπαλαντέρ, χρησιμοποιήστε την ενέργεια Προσθήκη αντιστοίχισης δέσμης ενεργειών μπαλαντέρ στη σελίδα Αντιστοιχίσεις δείκτη χειρισμού.

Εκτελέσιμο

Πληκτρολογήστε τη διαδρομή προς το πρόγραμμα CGI ή προς την επέκταση ISAPI στη φυσική διαδρομή συστήματος αρχείων.

Σημείωση

Εάν καθορίσετε τη διαδρομή ενός αρχείου .exe που διαθέτει κενά διαστήματα στη διαδρομή, περικλείστε τη διαδρομή σε διπλά εισαγωγικά ("). Επίσης, μπορείτε να καθορίσετε παραμέτρους γραμμής εντολών με αρχεία .exe. Αυτές οι οδηγίες δεν ισχύουν για αρχεία .dll.

Εντοπίστε το αρχείο .exe ή .dll στη φυσική διαδρομή του συστήματος αρχείων.

Όνομα

Πληκτρολογήστε ένα περιγραφικό όνομα για την αντιστοίχιση δείκτη χειρισμού.

Περιορισμοί αίτησης

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Περιορισμοί αίτησης από το οποίο μπορείτε να καθορίσετε επιπρόσθετους, προαιρετικούς περιορισμούς για την αντιστοίχιση.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων