Χρησιμοποιήστε τα παράθυρα διαλόγου Προσθήκη διαχειριζόμενης λειτουργικής μονάδας και Επεξεργασία διαχειριζόμενης λειτουργικής μονάδας για να προσθέσετε ή να επεξεργαστείτε διαχειριζόμενες λειτουργικές μονάδες, οι οποίες επεξεργάζονται αιτήσεις που υποβάλλονται στο διακομιστή Web. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν διάφορες διαχειριζόμενες λειτουργικές μονάδες για επεξεργασία τμημάτων αιτήσεων, όπως τη λειτουργική μονάδα FormsAuthentication που εκτελεί έλεγχο ταυτότητας για χρήστες σε εφαρμογές που χρησιμοποιούν έλεγχο ταυτότητας σε φόρμες.

Λίστα στοιχείων του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Όνομα

Πληκτρολογήστε ένα φιλικό όνομα για τη διαχειριζόμενη λειτουργική μονάδα.

Τύπος

Επιλέξτε ή πληκτρολογήστε τον διαχειριζόμενο τύπο για τη λειτουργική μονάδα, όπως System.Web.Security.FormsAuthentication.

Όταν προσθέτετε μια διαχειριζόμενη λειτουργική μονάδα, βεβαιωθείτε ότι η συγκρότηση στην οποία ανήκει η κλάση είναι καταχωρημένη στην ενότητα system.web/compilation του αρχείου Web.config. Διαφορετικά, πρέπει να πληκτρολογήσετε το προσδιορισμένο όνομα κλάσης συγκρότησης της διαχειριζόμενης λειτουργικής μονάδας. Εάν η κλάση καθορίζεται στον κατάλογο App_Code ή bin μπορείτε να καθορίσετε μόνο το όνομα κλάσης.

Κλήση μόνο για αιτήσεις σε εφαρμογές ASP.NET ή διαχειριζόμενους δείκτες χειρισμού

Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου εάν θέλετε η διαχειριζόμενη λειτουργική μονάδα να επεξεργάζεται μόνο αιτήσεις που υποβάλλονται σε εφαρμογές ASP.NET ή σε διαχειριζόμενους δείκτες χειρισμού. Όταν ενεργοποιείτε αυτήν την επιλογή, η λειτουργική μονάδα δεν θα καλείται για αιτήσεις που υποβάλλονται για άλλους τύπους περιεχομένου, όπως αρχεία HTML.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων