Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη κρυφού τμήματος για να προσθέσετε ένα τμήμα URL στη λίστα των τμημάτων URL, για τα οποία η υπηρεσία FTP θα αρνείται την πρόσβαση.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Κρυφό τμήμα

Καθορίζει το τμήμα URL, για το οποίο η υπηρεσία FTP θα αρνείται την πρόσβαση.

Σημείωση

Η υπηρεσία FTP δεν θα εμφανίζει τα κρυφά τμήματα στις εμφανίσεις καταλόγου.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων