Χρησιμοποιήστε τα παράθυρα διαλόγου Προσθήκη χώρου συγκέντρωσης εφαρμογών και Επεξεργασία χώρου συγκέντρωσης εφαρμογών για να δημιουργήσετε ή να επεξεργαστείτε έναν χώρο συγκέντρωσης εφαρμογών. Ένας χώρος συγκέντρωσης εφαρμογών είναι μια ομάδα μίας ή περισσότερων διευθύνσεων URL που εξυπηρετούνται από μια διεργασία ή ένα σύνολο διεργασιών. Οι χώροι συγκέντρωσης εφαρμογών καθορίζουν όρια για τις εφαρμογές που περιλαμβάνουν. Αυτά τα όρια δεν επιτρέπουν στις εφαρμογές ενός χώρου συγκέντρωσης εφαρμογών να επηρεάσουν τις εφαρμογές ενός άλλου χώρου συγκέντρωσης εφαρμογών.

Λίστα στοιχείων του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Όνομα

Πληκτρολογήστε ένα μοναδικό, φιλικό όνομα για το χώρο συγκέντρωσης εφαρμογών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το όνομα για να αναγνωρίσετε εύκολα το χώρο συγκέντρωσης εφαρμογών αργότερα και να απλοποιήσετε την αντιστοίχιση των εφαρμογών στο χώρο συγκέντρωσης εφαρμογών.

Σημείωση

Δεν μπορείτε να μετονομάσετε ένα χώρο συγκέντρωσης εφαρμογών από το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία χώρου συγκέντρωσης εφαρμογών. Για να μετονομάσετε ένα χώρο συγκέντρωσης εφαρμογών, χρησιμοποιήστε την ενέργεια Μετονομασία στο παράθυρο Ενέργειες στη σελίδα της δυνατότητας Χώροι συγκέντρωσης εφαρμογών.

Έκδοση .NET Framework

Επιλέξτε την έκδοση του .NET Framework που θα φορτωθεί από αυτόν τον χώρο συγκέντρωσης εφαρμογών. Εάν οι εφαρμογές που θέλετε να αντιστοιχίσετε σε αυτόν το χώρο συγκέντρωσης εφαρμογών δεν περιλαμβάνουν διαχειριζόμενο κώδικα, ενεργοποιήστε την επιλογή Χωρίς διαχειριζόμενο κώδικα από τη λίστα.

Ένας χώρος συγκέντρωσης εφαρμογών μπορεί να φορτώσει μόνο μία έκδοση .NET Framework και όλες οι εφαρμογές του χώρου συγκέντρωσης εφαρμογών πρέπει να χρησιμοποιούν την ίδια έκδοση.

Σημείωση

Εάν επιλέξετε .NET Framework έκδοση 1.1, η λίστα Διαχειριζόμενη λειτουργία διοχέτευσης θα απενεργοποιηθεί. Επιπλέον, εάν εκτελείτε το IIS 7 σε Windows 64-bit και έχετε εγκαταστήσει το .NET Framework έκδοση 1.1, η τιμή δεν θα εμφανίζεται στη λίστα Έκδοση .NET Framework, όταν προσθέτετε ή επεξεργάζεστε έναν χώρο συγκέντρωσης εφαρμογών. Αυτό συμβαίνει επειδή το .NET Framework έκδοση 1.1 εγκαθίσταται κάτω από τον κατάλογο του Framework, αλλά οι υπηρεσίες IIS εκτελούν ανάγνωση από τον κατάλογο Framework64 σε Windows 64-bit. Πρέπει να ορίσετε το χαρακτηριστικό managedRuntimeVersion στην τιμή v1.1 για το χώρο συγκέντρωσης εφαρμογών που περιλαμβάνεται στο αρχείο παραμέτρων απευθείας ή χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο όπως το Appcmd.exe.

Διαχειριζόμενη λειτουργία διοχέτευσης

Επιλέξτε μία από τις παρακάτω τιμές από τη λίστα για να καθορίσετε με ποιον τρόπο οι υπηρεσίες IIS επεξεργάζονται αιτήσεις για διαχειριζόμενο περιεχόμενο:

  • Ενσωματωμένος -Οι υπηρεσίες IIS επεξεργάζονται αιτήσεις για διαχειριζόμενο περιεχόμενο με την ενσωματωμένη διοχέτευση επεξεργασίας αιτήσεων των υπηρεσιών IIS και του ASP.NET.

  • Κλασικός -Οι υπηρεσίες IIS επεξεργάζονται αιτήσεις για διαχειριζόμενο περιεχόμενο με τις ξεχωριστές διοχετεύσεις επεξεργασίας αιτήσεων των υπηρεσιών IIS και του ASP.NET. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία μόνο όταν δεν είναι δυνατή η εκτέλεση των εφαρμογών στο χώρο συγκέντρωσης εφαρμογών σε λειτουργία Ενσωματωμένος.

Άμεση έναρξη χώρου συγκέντρωσης εφαρμογών

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να επιτρέψετε στο χώρο συγκέντρωσης εφαρμογών να εκκινείται όποτε εκτελείται εκκίνηση της Υπηρεσίας ενεργοποίησης διεργασιών των Windows (WAS). Εάν απενεργοποιήσετε την αυτόματη έναρξη, πρέπει να εκτελέσετε έναρξη του χώρου συγκέντρωσης εφαρμογών με μη αυτόματο τρόπο, διαφορετικά οι αιτήσεις που υποβάλλονται σε εφαρμογές στο χώρο συγκέντρωσης εφαρμογών θα επιστρέφουν σφάλματα τύπου "HTTP 503-Η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη".

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων