Χρησιμοποιήστε τη σελίδα της δυνατότητας Κοινόχρηστη ρύθμιση παραμέτρων για να χρησιμοποιήσετε από κοινού αρχεία παραμέτρων των υπηρεσιών IIS και κλειδιά κρυπτογράφησης μεταξύ ενός ή περισσότερων διακομιστών IIS. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη σελίδα για να καταργήσετε έναν υπολογιστή από μια ομάδα η οποία ρυθμίστηκε ώστε να γίνεται κοινή χρήση των ρυθμίσεων παραμέτρων.

Λίστα στοιχείων του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Οι παρακάτω πίνακες περιγράφουν τα στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη που είναι διαθέσιμα στη σελίδα της δυνατότητας και στο παράθυρο Ενέργειες.

Στοιχεία της σελίδας δυνατοτήτων

Όνομα στοιχείου Περιγραφή

Ενεργοποίηση κοινόχρηστης ρύθμισης παραμέτρων

Ρυθμίζει τις παραμέτρους των υπηρεσιών IIS για χρήση κοινόχρηστων αρχείων παραμέτρων.

Σημείωση

Πρέπει να τερματίσετε και να επανεκκινήσετε τη IIS Manager μετά την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση αυτής της επιλογής.

Φυσική διαδρομή

Περιγράφει τη θέση από την οποία γίνεται ανάγνωση των αρχείων παραμέτρων και των κλειδιών κρυπτογράφησης. Η θέση αυτή μπορεί να είναι μια διαδρομή δικτύου ή ένας φάκελος στον τοπικό υπολογιστή.

Όνομα χρήστη

Καθορίζει το όνομα χρήστη που θα πρέπει να χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες IIS για να αποκτήσουν πρόσβαση στη θέση για την αποθήκευση του αρχείου παραμέτρων.

Κωδικός πρόσβασης

Καθορίζει τον κωδικό πρόσβασης που απαιτείται για τον έλεγχο της ταυτότητας του ονόματος χρήστη που χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες IIS για να αποκτήσουν πρόσβαση στη θέση για την αποθήκευση του αρχείου παραμέτρων.

Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης

Ορίζει ότι ο χρήστης πρέπει να πληκτρολογήσει ξανά τον κωδικό πρόσβασης.

Στοιχεία του παραθύρου ενεργειών

Όνομα στοιχείου Περιγραφή

Εφαρμογή

Αποθηκεύει τις αλλαγές που έχετε κάνει στη σελίδα της δυνατότητας.

Άκυρο

Ακυρώνει τις αλλαγές που έχετε κάνει στη σελίδα της δυνατότητας.

Εξαγωγή ρύθμισης παραμέτρων

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Εξαγωγή ρύθμισης παραμέτρων για εξαγωγή των αρχείων παραμέτρων των υπηρεσιών IIS και των κλειδιών κρυπτογράφησης μεταξύ ενός ή περισσότερων διακομιστών IIS.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων