Χρησιμοποιήστε τα παράθυρα διαλόγου Προσθήκη σελίδας προσαρμοσμένου σφάλματος και Επεξεργασία σελίδας προσαρμοσμένου σφάλματος, για να προσθέσετε ή να επεξεργαστείτε τον κωδικό κατάστασης και τη διεύθυνση URL για τις δικές σας σελίδες σφάλματος.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα .Σελίδες "Σφάλματα .NET".

Λίστα στοιχείων του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείου Περιγραφή

Κωδικός κατάστασης

Εισάγετε τον κωδικό κατάστασης για τη δική σας σελίδα σφάλματος. Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τον κωδικό κατάστασης χρησιμοποιώντας το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία προσαρμοσμένης σελίδας σφάλματος. Χρησιμοποιήστε αντί αυτού την επιλογή Αλλαγή κωδικού κατάστασης στο παράθυρο Ενέργειες.

Απόλυτη διεύθυνση URL

Εισάγετε τη διεύθυνση URL στην οποία θέλετε να ανακατευθύνετε τους χρήστες όταν προκύπτει κάποιο σφάλμα.


Πίνακας περιεχομένων