Χρησιμοποιήστε τη σελίδα Συνθήκες ανακύκλωσης του Οδηγού Επεξεργασία ρυθμίσεων ανακύκλωσης χώρων συγκέντρωσης εφαρμογών για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των υπηρεσιών IIS, ώστε να εκτελούν περιοδική επανεκκίνηση των διεργασιών σε ένα χώρο συγκέντρωσης εφαρμογών. Αυτή η ρύθμιση μπορεί να σας βοηθήσει στην ανάκτηση πολύτιμων πόρων του συστήματος και την καλύτερη διαχείριση των εσφαλμένων διεργασιών.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Τακτικά διαστήματα (σε λεπτά)

Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να καθορίσετε ένα χρονικό διάστημα, σε λεπτά, στο οποίο θέλετε οι υπηρεσίες IIS να ανακυκλώνουν τη διεργασία. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, εάν έχετε μια εφαρμογή που προκαλεί προβλήματα όταν εκτελείται για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Με βάση όσα γνωρίζετε για την εφαρμογή, θα πρέπει να ορίσετε την τιμή, ώστε να είναι μικρότερη από τη χρονική διάρκεια που παρήλθε, πριν την αποτυχία της εφαρμογής.

Σταθερός αριθμός αιτήσεων

Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να καθορίσετε ένα χρονικό διάστημα, σε λεπτά, στο οποίο θέλετε οι υπηρεσίες IIS να ανακυκλώνουν τη διεργασία. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, εάν έχετε μια εφαρμογή που προκαλεί προβλήματα μετά την επίτευξη ενός συγκεκριμένου αριθμού αιτήσεων. Με βάση όσα γνωρίζετε για την εφαρμογή, θα πρέπει να ορίσετε την τιμή, ώστε να είναι μικρότερη από τον αριθμό των αιτήσεων που υπέστησαν επεξεργασία πριν την αποτυχία της εφαρμογής.

Συγκεκριμένες ώρες

Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να καθορίσετε την ώρα ή τις ώρες, στις οποίες θέλετε οι υπηρεσίες IIS να ανακυκλώνουν τη διεργασία σε χρονική περίοδο 24 ωρών. Για παράδειγμα, για την ανακύκλωση μιας διεργασίας στις 4:30 π.μ. και στις 4:30 μ.μ. πληκτρολογήστε 4:30 AM, 4:30 PM. Η ώρα που καθορίζετε χρησιμοποιεί την τοπική ώρα στο διακομιστή Web. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή εάν έχετε μια εφαρμογή που προκαλεί προβλήματα όταν εκτελείται για παρατεταμένο χρονικό διάστημα και θέλετε να ανακυκλώσετε το χώρο συγκέντρωσης εφαρμογών σε καθορισμένη ώρα, όπως αργά το βράδυ ή νωρίς το πρωί, προς αποφυγή των επιπτώσεων στους χρήστες. Με βάση όσα γνωρίζετε για την εφαρμογή, θα πρέπει να ορίσετε το χρονικό διάστημα, ώστε να είναι αρκετά τακτικό προς αποφυγή αποτυχίας της εφαρμογής.

Χρήση εικονικής μνήμης (σε KB)

Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να ορίσετε τον μέγιστο αριθμό kilobyte της κοινής εικονικής μνήμης του συστήματός σας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μια διεργασία πριν την ανακύκλωση αυτής της διεργασίας. Ενδεχομένως να επιλέξετε αυτήν τη ρύθμιση εάν παρατηρήσετε σταθερή αύξηση στην εικονική μνήμη που χρησιμοποιείται στο διακομιστή σας. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι μια εφαρμογή εξοικονομεί τη μνήμη πολλές φορές, γεγονός που κατακερματίζει τη σωρό της μνήμης. Εάν ορίσετε υπερβολικά υψηλή τιμή, η απόδοση του συστήματος μπορεί να μειωθεί σημαντικά. Αρχικά, θα πρέπει να καθορίσετε το όριο εικονικής μνήμης σε λιγότερο από 70% της διαθέσιμης εικονικής μνήμης και έπειτα να προσαρμόσετε τη ρύθμιση, εάν χρειάζεται.

Χρήση ιδιωτικής μνήμης (σε KB)

Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να ορίσετε τον μέγιστο αριθμό kilobyte της ιδιωτικά εκχωρημένης φυσικής μνήμης του συστήματος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μια διεργασία πριν την ανακύκλωση αυτής της διεργασίας. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, όταν έχετε μια εφαρμογή που προκαλεί προβλήματα διαρροής της μνήμης. Εάν ορίσετε υπερβολικά υψηλή τιμή, η απόδοση του συστήματος μπορεί να μειωθεί σημαντικά. Αρχικά, θα πρέπει να ορίσετε αυτήν την τιμή σε λιγότερο από 60% της διαθέσιμης φυσικής μνήμης στο διακομιστή και έπειτα να προσαρμόσετε αυτήν τη ρύθμιση, εάν χρειάζεται.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων