Οι υπηρεσίες Internet Information Services (IIS) 7.5 είναι ο ρόλος του Web Server (IIS) στα Windows® 7 και το διακομιστή Web στα Windows Server® 2008 R2. Ο διακομιστής Web σχεδιάστηκε εκ νέου στο IIS 7 ώστε να σάς επιτρέπει να προσαρμόσετε ένα διακομιστή προσθέτοντας ή καταργώντας λειτουργικές μονάδες προκειμένου να καλύπτονται οι ειδικές σας ανάγκες. Οι λειτουργικές μονάδες είναι μεμονωμένες δυνατότητες που χρησιμοποιεί ο διακομιστής για την επεξεργασία αιτήσεων. Για παράδειγμα, οι υπηρεσίες IIS χρησιμοποιούν λειτουργικές μονάδες ελέγχου ταυτότητας για τον έλεγχο της ταυτότητας των διαπιστευτηρίων προγραμμάτων-πελατών και λειτουργικές μονάδες cache για τη διαχείριση της δραστηριότητας cache.

Τα Windows Server 2008 R2 διαθέτουν όλες τις δυνατότητες IIS που χρειάζεστε για την υποστήριξη της φιλοξενίας περιεχομένου Web σε περιβάλλοντα παραγωγής. Τα Windows 7 διαθέτουν επίσης δυνατότητες IIS, αλλά οι διαθέσιμες δυνατότητες εξαρτώνται από την έκδοση των Windows 7. Οι υπηρεσίες IIS που περιλαμβάνονται στα Windows 7 είναι ιδανικές για όσους θέλουν να δημιουργήσουν και να ελέγξουν εφαρμογές Web.

Διαθέσιμες υπηρεσίες ρόλων IIS 7.5

Οι πίνακες που περιλαμβάνονται σε αυτή την ενότητα εμφανίζουν τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών ρόλων και των δυνατοτήτων IIS σε κάθε έκδοση των Windows 7 και των Windows Server 2008 R2.

Η διαθεσιμότητα αυτών των δυνατοτήτων περιγράφεται ως εξής:

  • Προεπιλογή: Η δυνατότητα επιλέγεται από προεπιλογή κατά την εγκατάσταση των υπηρεσιών IIS στον υπολογιστή σας, αλλά μπορείτε να επιλέξετε να μην εγκαταστήσετε μια δυνατότητα εάν δεν την χρειάζεστε.

  • Διαθέσιμο: Η δυνατότητα είναι διαθέσιμη αλλά δεν επιλέγεται από προεπιλογή κατά την εγκατάσταση των υπηρεσιών IIS στον υπολογιστή σας. Εάν χρειάζεστε τη συγκεκριμένη δυνατότητα, μπορείτε να την εγκαταστήσετε.

  • Μη διαθέσιμο: Η δυνατότητα δεν είναι διαθέσιμη και δεν μπορείτε να την εγκαταστήσετε κατά την εγκατάσταση των υπηρεσιών IIS.

Σημείωση

Όταν εγκαθιστάτε τα Windows Server 2008 R2, μπορείτε να εκτελέσετε εγκατάσταση Server Core, κατά την οποία γίνεται περιορισμένη εγκατάσταση διακομιστή των Windows Server 2008 R2. Για παράδειγμα, με αυτό τον τύπο εγκατάστασης δεν εγκαθίσταται η παραδοσιακή διασύνδεση των Windows, για αυτό πρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του διακομιστή από τη γραμμή εντολών.

Διαθέσιμες υπηρεσίες ρόλων ανά κατηγορία.

Ανατρέξτε στους παρακάτω πίνακες για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαθεσιμότητα των δυνατοτήτων σε κάθε έκδοση:

  • Συνήθεις δυνατότητες HTTP

  • Δυνατότητες ανάπτυξης εφαρμογών

  • Δυνατότητες εύρυθμης λειτουργίας και διαγνωστικών

  • Δυνατότητες ασφαλείας

  • Δυνατότητες επιδόσεων

  • Εργαλεία διαχείρισης

  • Δυνατότητες διακομιστή πρωτοκόλλου μεταφοράς αρχείων (FTP)

Συνήθεις δυνατότητες HTTP

Όνομα / Περιγραφή δυνατότητας Εκδόσεις Windows Server 2008 R2Εκδόσεις Windows 7 Ultimate, Professional και Enterprise Έκδοση Windows 7 Home PremiumΕκδόσεις Windows 7 Home Basic και Starter

Στατικό περιεχόμενο

Το στατικό περιεχόμενο επιτρέπει στο διακομιστή Web να δημοσιεύει στατικές μορφές αρχείων Web, όπως σελίδες HTML και αρχεία εικόνων. Χρησιμοποιήστε την επιλογή "Στατικό περιεχόμενο" για να δημοσιεύσετε αρχεία στο διακομιστή Web τα οποία οι χρήστες θα μπορούν να προβάλουν χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης Web.

Προεπιλογή

Προεπιλογή

Προεπιλογή

Μη διαθέσιμο

Προεπιλεγμένο έγγραφο

Η επιλογή "Προεπιλεγμένο έγγραφο" σάς επιτρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους ενός προεπιλεγμένου αρχείου για το διακομιστή Web ώστε να επιστρέφεται όταν οι χρήστες δεν καθορίζουν ένα αρχείο σε μια διεύθυνση URL. Τα προεπιλεγμένα έγγραφα επιτρέπουν στους χρήστες να αποκτούν πρόσβαση στην τοποθεσία Web σας πιο εύκολα και με μεγαλύτερη άνεση.

Προεπιλογή

Προεπιλογή

Προεπιλογή

Μη διαθέσιμο

Αναζήτηση στους καταλόγους

Η επιλογή "Αναζήτηση στους καταλόγους" επιτρέπει στους χρήστες να βλέπουν τα περιεχόμενα ενός καταλόγου στο διακομιστή Web σας. Χρησιμοποιήστε την επιλογή "Αναζήτηση στους καταλόγους" για να ενεργοποιήσετε μια λίστα που δημιουργείται αυτόματα και περιλαμβάνει όλους τους καταλόγους και τα αρχεία που είναι διαθέσιμα σε έναν κατάλογο όταν οι χρήστες δεν καθορίζουν ένα αρχείο σε μια διεύθυνση URL και τα προεπιλεγμένα έγγραφα είτε είναι απενεργοποιημένα είτε δεν έχουν ρυθμιστεί.

Προεπιλογή

Προεπιλογή

Προεπιλογή

Μη διαθέσιμο

Σφάλματα HTTP

Η επιλογή "Σφάλματα HTTP" σάς επιτρέπει να προσαρμόσετε τα μηνύματα σφάλματος που επιστρέφονται στα προγράμματα περιήγησης των χρηστών όταν ο διακομιστής Web εντοπίζει μια συνθήκη σφάλματος. Χρησιμοποιήστε την επιλογή "Σφάλματα HTTP" για να προσφέρετε στους χρήστες μια καλύτερη εμπειρία χρήστη όταν τους παρουσιαστεί ένα μήνυμα σφάλματος. Εξετάστε το ενδεχόμενο να παρέχετε στους χρήστες μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για επικοινωνία με το προσωπικό εξυπηρέτησης πελατών που μπορεί να τους βοηθήσει στην επίλυση του σφάλματος.

Προεπιλογή

Προεπιλογή

Προεπιλογή

Προεπιλογή

Ανακατεύθυνση HTTP

Η επιλογή "Ανακατεύθυνση HTTP" παρέχει υποστήριξη για την ανακατεύθυνση αιτήσεων χρήστη σε έναν συγκεκριμένο προορισμό. Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή όταν θέλετε οι πελάτες που χρησιμοποιούν μια διεύθυνση URL να ανακατευθύνονται σε μια άλλη διεύθυνση URL. Αυτή η επιλογή είναι χρήσιμη σε πολλές περιπτώσεις, από την περίπτωση μετονομασίας της τοποθεσίας Web σας έως την παράκαμψη ενός δύσκολου ονόματος τομέα ή την υποχρέωση των προγραμμάτων-πελατών να χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο HTTPS.

Προεπιλογή

Προεπιλογή

Προεπιλογή

Προεπιλογή

Δημοσίευση WebDAV

Η Δημοσίευση WebDAV (πρωτόκολλο κατανεμημένης σύνταξης και διαχείρισης εκδόσεων στοWeb) επιτρέπει τη δημοσίευση αρχείων σε/από ένα διακομιστή Web χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο HTTP. Επειδή το WebDAV χρησιμοποιεί HTTP, συνεργάζεται με τις περισσότερες εκδόσεις τείχους προστασίας χωρίς τροποποίηση.

Προεπιλογή

Προεπιλογή

Μη διαθέσιμο

Μη διαθέσιμο

Δυνατότητες ανάπτυξης εφαρμογών

Όνομα / Περιγραφή δυνατότηταςΕκδόσεις Windows Server 2008 R2Εκδόσεις Windows 7 Ultimate, Professional και EnterpriseΈκδοση Windows 7 Home PremiumΕκδόσεις Windows 7 Home Basic και Starter

ASP.NET

Το ASP.NET παρέχει ένα περιβάλλον αντικειμενοστραφή προγραμματισμού από την πλευρά του διακομιστή για δόμηση τοποθεσιών και εφαρμογών Web που χρησιμοποιούν διαχειριζόμενο κώδικα. Το ASP.NET δεν είναι απλώς μια νέα έκδοση του ASP. Το ASP.NET παρέχει μια ισχυρή υποδομή για δόμηση εφαρμογών Web και η αρχιτεκτονική του έχει ανανεωθεί πλήρως για να παρέχει ένα ιδιαίτερα παραγωγικό περιβάλλον προγραμματισμού που βασίζεται στο .NET Framework.

Διαθέσιμο

Διαθέσιμο

Διαθέσιμο

Μη διαθέσιμο

Επεκτασιμότητα .NET

Η Επεκτασιμότητα .NET επιτρέπει στους προγραμματιστές διαχειριζόμενου κώδικα να αλλάζουν, να προσθέτουν και να επεκτείνουν λειτουργίες του διακομιστή Web στη διοχέτευση αιτήσεων, τη ρύθμιση παραμέτρων και το περιβάλλον εργασίας χρήστη. Οι προγραμματιστές μπορούν να χρησιμοποιούν το οικείο μοντέλο επεκτασιμότητας ASP.NET καθώς και τα εμπλουτισμένα API .NET για να δημιουργούν δυνατότητες διακομιστών Web εξίσου ισχυρές με αυτές που έχουν δημιουργηθεί με τα εγγενή API C++.

Προεπιλογή

Προεπιλογή

Προεπιλογή

Προεπιλογή

ASP

Οι ενεργές σελίδες διακομιστή (Active Server Pages - ASP) παρέχουν ένα περιβάλλον δεσμών ενεργειών από την πλευρά του διακομιστή για δόμηση τοποθεσιών και εφαρμογών Web. Το ASP προσφέρει βελτιωμένες επιδόσεις σε δέσμες ενεργειών CGI παρέχοντας υπηρεσίες IIS με εγγενή υποστήριξη τόσο για VBScript όσο και για JScript. Χρησιμοποιήστε το ASP εάν έχετε υπάρχουσες εφαρμογές που απαιτούν υποστήριξη ASP. Για μια νέα ανάπτυξη, εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε το ASP.NET.

Διαθέσιμο

Διαθέσιμο

Διαθέσιμο

Μη διαθέσιμο

CGI

Η διασύνδεση κοινής πύλης (Common Gateway Interface - CGI) ορίζει τον τρόπο με τον οποίο ένας διακομιστής Web διοχετεύει πληροφορίες σε ένα εξωτερικό πρόγραμμα. Οι τυπικές χρήσεις ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη χρήση μιας φόρμας Web για συλλογή πληροφοριών και εν συνεχεία μεταφορά αυτών των πληροφοριών σε μια δέσμη ενεργειών CGI η οποία πρόκειται να σταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κάπου αλλού. Επειδή το CGI αποτελεί πρότυπο, οι δέσμες ενεργειών CGI είναι δυνατό να εγγραφούν με χρήση διαφόρων γλωσσών προγραμματισμού. Το μειονέκτημα από τη χρήση του CGI είναι ότι επιβαρύνονται οι επιδόσεις.

Διαθέσιμο

Διαθέσιμο

Διαθέσιμο

Μη διαθέσιμο

Επεκτάσεις ISAPI

Οι επεκτάσεις της διασύνδεσης προγραμματισμού εφαρμογών διακομιστή Internet (Internet Server Application Programming Interface - ISAPI) παρέχουν υποστήριξη για ανάπτυξη δυναμικού περιεχομένου Web με χρήση επεκτάσεων ISAPI. Μια επέκταση ISAPI εκτελείται όταν ζητηθεί, όπως ακριβώς οποιοδήποτε άλλο στατικό αρχείο HTML ή δυναμικό αρχείο ASP. Εφόσον οι εφαρμογές ISAPI είναι μεταγλωττισμένος κώδικας, η επεξεργασία τους γίνεται πολύ πιο γρήγορα από αυτή των αρχείων ASP ή των αρχείων που καλούν στοιχεία COM+.

Διαθέσιμο

Διαθέσιμο

Διαθέσιμο

Μη διαθέσιμο

Φίλτρα ISAPI

Τα φίλτρα της διασύνδεσης προγραμματισμού εφαρμογών διακομιστή Internet (Internet Server Application Programming Interface - ISAPI) παρέχουν υποστήριξη για εφαρμογές Web που χρησιμοποιούν φίλτρα ISAPI. Τα φίλτρα ISAPI είναι αρχεία που μπορούν να επεκτείνουν ή να αλλάξουν τη λειτουργικότητα που παρέχεται από τις υπηρεσίες IIS. Ένα φίλτρο ISAPI εξετάζει κάθε αίτηση που υποβάλλεται στο διακομιστή Web, έως ότου το φίλτρο εντοπίσει μια αίτηση που χρειάζεται επεξεργασία.

Διαθέσιμο

Διαθέσιμο

Διαθέσιμο

Μη διαθέσιμο

Συμπεριλήψεις διακομιστή

Οι συμπεριλήψεις διακομιστή (Server Side Includes - SSI) είναι μια γλώσσα δέσμης ενεργειών που χρησιμοποιείται για τη δυναμική δημιουργία σελίδων HTML. Η δέσμη ενεργειών εκτελείται στο διακομιστή προτού η σελίδα παραδοθεί στον υπολογιστή-πελάτη και συνήθως αφορά την εισαγωγή ενός αρχείου σε ένα άλλο. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα μενού περιήγησης HTML και να χρησιμοποιήσετε το SSI για να το προσθέσετε δυναμικά σε όλες τις σελίδες μιας τοποθεσίας Web.

Διαθέσιμο

Διαθέσιμο

Διαθέσιμο

Μη διαθέσιμο

Δυνατότητες εύρυθμης λειτουργίας και διαγνωστικών

Όνομα / Περιγραφή δυνατότηταςΕκδόσεις Windows Server 2008 R2Εκδόσεις Windows 7 Ultimate, Professional και EnterpriseΈκδοση Windows 7 Home PremiumΕκδόσεις Windows 7 Home Basic και Starter

Καταγραφή HTTP

Η καταγραφή HTTP παρέχει δυνατότητα καταγραφής της δραστηριότητας μιας τοποθεσίας Web για αυτόν το διακομιστή. Όταν προκύψει ένα συμβάν με δυνατότητα καταγραφής, συνήθως μια συναλλαγή HTTP, οι υπηρεσίες IIS καλούν την επιλεγμένη λειτουργική μονάδα καταγραφής, η οποία, στη συνέχεια, καταγράφει σε ένα από τα αρχεία καταγραφής που είναι αποθηκευμένα στο σύστημα αρχείων του διακομιστή Web. Αυτά τα αρχεία καταγραφής διατηρούνται μαζί με εκείνα που παρέχονται από το λειτουργικό σύστημα.

Προεπιλογή

Προεπιλογή

Προεπιλογή

Προεπιλογή

Εργαλεία καταγραφής

Τα εργαλεία καταγραφής παρέχουν την υποδομή για τη διαχείριση των αρχείων καταγραφής του διακομιστή Web και την αυτοματοποίηση των κοινών εργασιών καταγραφής.

Προεπιλογή

Προεπιλογή

Προεπιλογή

Προεπιλογή

Εποπτεία αιτήσεων

Η δυνατότητα εποπτείας αιτήσεων παρέχει την υποδομή για την εποπτεία της εύρυθμης λειτουργίας των εφαρμογών Web καταγράφοντας πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις HTTP σε μια διεργασία εργασίας IIS. Οι διαχειριστές και οι προγραμματιστές μπορούν να χρησιμοποιούν την εποπτεία αιτήσεων για να κατανοήσουν ποιες αιτήσεις HTTP εκτελούνται σε μια διεργασία εργασίας όταν η διεργασία εργασίας δεν αποκρίνεται ή εκτελείται πολύ αργά.

Προεπιλογή

Προεπιλογή

Προεπιλογή

Προεπιλογή

Ανίχνευση

Η δυνατότητα ανίχνευσης παρέχει την υποδομή για τη διάγνωση και την αντιμετώπιση προβλημάτων των εφαρμογών Web. Χρησιμοποιώντας την ανίχνευση αποτυχημένων αιτήσεων, μπορείτε να αντιμετωπίσετε τα προβλήματα που προκύπτουν από συμβάντα που είναι δύσκολο να καταγραφούν όπως χαμηλές επιδόσεις ή αποτυχίες που σχετίζονται με τον έλεγχο ταυτότητας. Αυτή η δυνατότητα αποθηκεύει στο buffer συμβάντα ανίχνευσης για μια αίτηση και τα εκκαθαρίζει από το δίσκο εάν παρουσιαστεί μια συνθήκη σφάλματος που έχει διαμορφωθεί από το χρήστη για την αίτηση.

Προεπιλογή

Προεπιλογή

Προεπιλογή

Προεπιλογή

Προσαρμοσμένη καταγραφή

Η δυνατότητα προσαρμοσμένης καταγραφής παρέχει υποστήριξη για καταγραφή της δραστηριότητας του διακομιστή Web σε μια μορφή που διαφέρει σημαντικά από τον τρόπο με τον οποίο οι υπηρεσίες IIS δημιουργούν αρχεία καταγραφής. Χρησιμοποιήστε την προσαρμοσμένη καταγραφή για να δημιουργήσετε τη δική σας λειτουργική μονάδα καταγραφής. Οι λειτουργικές μονάδες προσαρμοσμένης καταγραφής προστίθενται στην υπηρεσία IIS με την καταχώρηση ενός νέου στοιχείου COM το οποίο εφαρμόζει ILogPlugin ή ILogPluginEx.

Διαθέσιμο

Διαθέσιμο

Διαθέσιμο

Μη διαθέσιμο

Καταγραφή ODBC

Η δυνατότητα καταγραφής ODBC παρέχει την υποδομή για υποστήριξη της καταγραφής της δραστηριότητας του διακομιστή Web σε μια βάση δεδομένων συμβατή με ODBC. Χρησιμοποιώντας μια βάση δεδομένων καταγραφής, μπορείτε μέσω προγραμματισμού να εμφανίσετε και να διαχειριστείτε δεδομένα από τη βάση δεδομένων καταγραφής σε μια σελίδα HTML. Αυτό μπορείτε να το κάνετε για να εκτελέσετε αναζήτηση σε αρχεία καταγραφής για συγκεκριμένα συμβάντα που θέλετε να εποπτεύσετε.

Διαθέσιμο

Διαθέσιμο

Μη διαθέσιμο

Μη διαθέσιμο

Δυνατότητες ασφαλείας

Όνομα / Περιγραφή δυνατότηταςΕκδόσεις Windows Server 2008 R2Εκδόσεις Windows 7 Ultimate, Professional και EnterpriseΈκδοση Windows 7 Home PremiumΕκδόσεις Windows 7 Home Basic και Starter

Βασικός έλεγχος ταυτότητας

Ο βασικός έλεγχος ταυτότητας προσφέρει ισχυρή συμβατότητα περιήγησης. Αυτή η μέθοδος ελέγχου ταυτότητας είναι κατάλληλη για μικρά εσωτερικά δίκτυα και χρησιμοποιείται σπάνια στο δημόσιο Internet. Το μεγαλύτερο μειονέκτημα είναι ότι μεταδίδει τους κωδικούς πρόσβασης μέσω του δικτύου χρησιμοποιώντας έναν αλγόριθμο που αποκρυπτογραφείται εύκολα. Σε περίπτωση που αυτοί οι κωδικοί πρόσβασης αποσπαστούν είναι εύκολη η αποκρυπτογράφησή τους. Χρησιμοποιήστε το πιστοποιητικό SSL μαζί με τη δυνατότητα βασικού ελέγχου ταυτότητας.

Διαθέσιμο

Διαθέσιμο

Διαθέσιμο

Μη διαθέσιμο

Έλεγχος ταυτότητας των Windows

Ο έλεγχος ταυτότητας των Windows είναι μια οικονομική λύση ελέγχου ταυτότητας για εσωτερικές τοποθεσίες Web. Αυτό το σχήμα ελέγχου ταυτότητας επιτρέπει στους διαχειριστές σε έναν τομέα των Windows να επωφελούνται από τη υποδομή τομέα για να εκτελέσουν έλεγχο ταυτότητας των χρηστών. Μην χρησιμοποιείτε τον έλεγχο ταυτότητας των Windows εάν οι χρήστες των οποίων η ταυτότητα πρέπει να ελεγχθεί αποκτούν πρόσβαση στην τοποθεσία Web σας πίσω από τείχη προστασίας και διακομιστές μεσολάβησης.

Διαθέσιμο

Διαθέσιμο

Μη διαθέσιμο

Μη διαθέσιμο

Συνοπτικός έλεγχος ταυτότητας

Ο συνοπτικός έλεγχος ταυτότητας αποστέλλει έναν κατακερματισμό κωδικού πρόσβασης σε έναν ελεγκτή τομέα των Windows για να εκτελέσει έλεγχο της ταυτότητας των χρηστών. Όταν χρειάζεστε βελτιωμένη ασφάλεια για τον βασικό έλεγχο ταυτότητας, εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε τον συνοπτικό έλεγχο ταυτότητας, ειδικά εάν οι χρήστες των οποίων η ταυτότητα πρέπει να ελεγχθεί αποκτούν πρόσβαση στην τοποθεσία Web σας πίσω από τείχη προστασίας και διακομιστές μεσολάβησης.

Διαθέσιμο

Διαθέσιμο

Μη διαθέσιμο

Μη διαθέσιμο

Έλεγχος ταυτότητας αντιστοίχισης πιστοποιητικού προγράμματος-πελάτη

Ο έλεγχος ταυτότητας αντιστοίχισης πιστοποιητικού προγράμματος-πελάτη χρησιμοποιεί πιστοποιητικά προγραμμάτων-πελατών για τον έλεγχο της ταυτότητας των χρηστών. Τα πιστοποιητικά προγραμμάτων-πελατών είναι ψηφιακά αναγνωριστικά από μια αξιόπιστη πηγή. Η υπηρεσία IIS προσφέρει δύο τύπους ελέγχου ταυτότητας για χρήση της αντιστοίχισης πιστοποιητικών προγραμμάτων-πελατών. Αυτός ο τύπος χρησιμοποιεί την υπηρεσία καταλόγου Active Directory για να προσφέρει αντιστοιχίσεις πιστοποιητικών ένα προς ένα σε πολλούς διακομιστές Web.

Διαθέσιμο

Διαθέσιμο

Μη διαθέσιμο

Μη διαθέσιμο

Έλεγχος ταυτότητας αντιστοίχισης πιστοποιητικού προγράμματος-πελάτη IIS

Ο έλεγχος ταυτότητας αντιστοίχισης πιστοποιητικού προγράμματος-πελάτη IIS χρησιμοποιεί πιστοποιητικά προγραμμάτων-πελατών για τον έλεγχο της ταυτότητας των χρηστών. Τα πιστοποιητικά προγραμμάτων-πελατών είναι ψηφιακά αναγνωριστικά από μια αξιόπιστη πηγή. Οι υπηρεσίες IIS προσφέρουν δύο τύπους ελέγχου ταυτότητας χρησιμοποιώντας την αντιστοίχιση πιστοποιητικών προγραμμάτων-πελατών. Αυτός ο τύπος χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες IIS για να προσφέρει αντιστοίχιση πιστοποιητικών ένα προς ένα ή πολλά προς ένα και προσφέρει καλύτερες επιδόσεις από τον έλεγχο ταυτότητας αντιστοίχισης πιστοποιητικού προγράμματος-πελάτη.

Διαθέσιμο

Διαθέσιμο

Μη διαθέσιμο

Μη διαθέσιμο

Εξουσιοδότηση URL

Η εξουσιοδότηση URL σάς επιτρέπει να δημιουργείτε κανόνες που περιορίζουν την πρόσβαση σε περιεχόμενο Web. Μπορείτε να συνδέσετε αυτούς τους κανόνες σε χρήστες, ομάδες ή ενέργειες κεφαλίδων HTTP. Ρυθμίζοντας τις παραμέτρους των κανόνων εξουσιοδότησης URL, μπορείτε να εμποδίσετε τους χρήστες που δεν είναι μέλη ορισμένων ομάδων να αποκτούν πρόσβαση σε περιεχόμενο ή να αλληλεπιδρούν με ιστοσελίδες.

Διαθέσιμο

Διαθέσιμο

Διαθέσιμο

Διαθέσιμο

Φιλτράρισμα αιτήσεων

Η δυνατότητα φιλτραρίσματος αιτήσεων εξετάζει όλες τις εισερχόμενες αιτήσεις στο διακομιστή και φιλτράρει εκείνες που βασίζονται σε κανόνες που έχουν οριστεί από το διαχειριστή. Πολλές κακόβουλες επιθέσεις έχουν κοινά χαρακτηριστικά, για παράδειγμα πολύ μεγάλες διευθύνσεις URL ή αιτήσεις για ασυνήθιστη δράση. Φιλτράροντας τις αιτήσεις, μπορείτε να δοκιμάσετε να μειώσετε τον αντίκτυπο των επιθέσεων αυτών των τύπων.

Προεπιλογή

Προεπιλογή

Προεπιλογή

Προεπιλογή

Περιορισμοί IP και τομέα

Οι περιορισμοί IP και τομέα σάς δίνουν τη δυνατότητα να επιτρέπετε ή να απορρίπτετε περιεχόμενο που βασίζεται στη διεύθυνση IP ή στο όνομα τομέα της αίτησης. Αντί να χρησιμοποιείτε ομάδες, ρόλους ή δικαιώματα συστήματος αρχείων NTFS για να ελέγξετε την πρόσβαση στο περιεχόμενο, μπορείτε να καθορίσετε τις διευθύνσεις IP ή τα ονόματα τομέα.

Διαθέσιμο

Διαθέσιμο

Διαθέσιμο

Διαθέσιμο

Δυνατότητες επιδόσεων

Όνομα / Περιγραφή δυνατότηταςΕκδόσεις Windows Server 2008 R2Εκδόσεις Windows 7 Ultimate, Professional και EnterpriseΈκδοση Windows 7 Home PremiumΕκδόσεις Windows 7 Home Basic και Starter

Συμπίεση στατικού περιεχομένου

Η δυνατότητα συμπίεσης στατικού περιεχομένου παρέχει την υποδομή για ρύθμιση των παραμέτρων συμπίεσης HTTP στατικού περιεχομένου. Αυτό επιτρέπει την πιο αποτελεσματική χρήση του εύρους ζώνης. Σε αντίθεση με τις δυναμικές αποκρίσεις, οι συμπιεσμένες στατικές αποκρίσεις μπορούν να αποθηκευτούν στο cache χωρίς να υποβαθμίζονται οι πόροι της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας.

Προεπιλογή

Προεπιλογή

Προεπιλογή

Προεπιλογή

Συμπίεση δυναμικού περιεχομένου

Η δυνατότητα συμπίεσης δυναμικού περιεχομένου παρέχει την υποδομή για ρύθμιση των παραμέτρων συμπίεσης HTTP δυναμικού περιεχομένου. Η ενεργοποίηση της δυναμικής συμπίεσης σάς δίνει πάντα τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε πιο αποτελεσματικά το εύρος ζώνης, αλλά εάν η χρήση του επεξεργαστή του διακομιστή είναι ήδη υψηλή, το φορτίο της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας που επιβάλλεται από τη δυναμική συμπίεσης ενδεχομένως να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της ταχύτητας της τοποθεσίας σας.

Διαθέσιμο

Διαθέσιμο

Διαθέσιμο

Διαθέσιμο

Εργαλεία διαχείρισης

Όνομα / Περιγραφή δυνατότηταςΕκδόσεις Windows Server 2008 R2Εκδόσεις Windows 7 Ultimate, Professional και EnterpriseΈκδοση Windows 7 Home PremiumΕκδόσεις Windows 7 Home Basic και Starter

Κονσόλα διαχείρισης IIS

Η Διαχείριση IIS παρέχει την υποδομή για διαχείριση του IIS 7.5 με χρήση ενός γραφικού περιβάλλοντος εργασίας χρήστη. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη Διαχείριση IIS για τη διαχείριση ενός τοπικού ή απομακρυσμένου διακομιστή Web που εκτελεί το IIS 7.5.

Προεπιλογή *

Προεπιλογή

Προεπιλογή

Μη διαθέσιμο

Δέσμες ενεργειών και εργαλεία της Διαχείρισης IIS

Οι δέσμες ενεργειών και τα εργαλεία της Διαχείρισης IIS παρέχουν την υποδομή για διαχείριση ενός διακομιστή Web IIS 7.5 μέσω προγραμματισμού με χρήση εντολών σε ένα παράθυρο γραμμής εντολών ή με την εκτέλεση δεσμών ενεργειών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα εργαλεία όταν θέλετε να αυτοματοποιήσετε τις εντολές σε αρχεία δέσμης ή εάν δεν θέλετε να επιβαρυνθείτε με τα έξοδα διαχείρισης της υπηρεσίας IIS χρησιμοποιώντας το γραφικό περιβάλλον εργασίας χρήστη.

Διαθέσιμο

Διαθέσιμο

Διαθέσιμο

Διαθέσιμο

Υπηρεσία διαχείρισης

Η Υπηρεσία διαχείρισης παρέχει την υποδομή για τη ρύθμιση των παραμέτρων του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη IIS 7.5, της Διαχείρισης IIS, για απομακρυσμένη διαχείριση στο IIS 7.5.

Διαθέσιμο

Διαθέσιμο

Διαθέσιμο

Μη διαθέσιμο

Συμβατότητα διαχείρισης IIS 6.0

Η συμβατότητα διαχείρισης IIS 6.0 παρέχει συμβατότητα με μεταγενέστερες εκδόσεις για τις εφαρμογές και τις δέσμες ενεργειών σας που χρησιμοποιούν API βασικών αντικειμένων διαχείρισης (ABO) και διασύνδεση υπηρεσιών καταλόγου Active Directory (ADSI). Αυτό σάς επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τις υπάρχουσες δέσμες ενεργειών IIS 6.0 για τη διαχείριση ενός διακομιστή Web του IIS 7.5.

Διαθέσιμο

Διαθέσιμο

Διαθέσιμο

Διαθέσιμο

Συμβατότητα μετα-βάσης IIS

Η συμβατότητα μετα-βάσης IIS 6.0 παρέχει την υποδομή για υποβολή ερωτημάτων και ρύθμιση παραμέτρων της μετα-βάσης, ώστε να μπορείτε να εκτελείτε εφαρμογές και δέσμες ενεργειών που έχουν δημιουργηθεί σε προηγούμενες εκδόσεις του IIS που χρησιμοποιούσαν API του βασικού αντικειμένου διαχείρισης (ABO) ή της διασύνδεσης υπηρεσιών καταλόγου Active Directory (ADSI).

Διαθέσιμο

Διαθέσιμο

Διαθέσιμο

Διαθέσιμο

Συμβατότητα WMI IIS 6

Η συμβατότητα WMI IIS 6.0 παρέχει διασυνδέσεις εκτέλεσης δέσμης ενεργειών για τα Όργανα διαχείρισης των Windows (WMI), ώστε η διαχείριση και ο αυτοματισμός των εργασιών για το IIS 7.5 να γίνονται μέσω προγραμματισμού με χρήση ενός συνόλου δεσμών ενεργειών το οποίο δημιουργείτε στην υπηρεσία παροχής WMI. Μπορείτε να διαχειρίζεστε τοποθεσίες με αυτή την υπηρεσία χρησιμοποιώντας τα εργαλεία WMI CIM Studio, WMI Event Registration, WMI Event Viewer και WMI Object Browser.

Διαθέσιμο

Διαθέσιμο

Διαθέσιμο

Μη διαθέσιμο

Εργαλεία δεσμών ενεργειών IIS 6

Τα εργαλεία δεσμών ενεργειών IIS 6.0 σάς παρέχουν τη δυνατότητα να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τα εργαλεία δεσμών ενεργειών IIS 6.0 που δημιουργήθηκαν για τη διαχείριση του IIS 6.0 στο IIS 7.5. Αυτή η δυνατότητα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη εάν οι εφαρμογές και οι δέσμες ενεργειών χρησιμοποιούν API αντικειμένων δεδομένων ActiveX (ADO) ή διασύνδεσης υπηρεσιών καταλόγου Active Directory (ADSI). Για τα εργαλεία δεσμών ενεργειών IIS 6.0 απαιτείται το API ρύθμισης παραμέτρων WAS.

Διαθέσιμο

Διαθέσιμο

Διαθέσιμο

Μη διαθέσιμο

Κονσόλα διαχείρισης IIS 6

Η Διαχείριση IIS 6.0 παρέχει την υποδομή για διαχείριση απομακρυσμένων διακομιστών IIS 6.0 από αυτό τον υπολογιστή.

Διαθέσιμο *

Διαθέσιμο

Διαθέσιμο

Μη διαθέσιμο

* Αυτή η λειτουργική μονάδα δεν είναι διαθέσιμη σε μια εγκατάσταση Server Core.

Δυνατότητες διακομιστή πρωτοκόλλου μεταφοράς αρχείων (FTP)

Όνομα / Περιγραφή δυνατότηταςΕκδόσεις Windows Server 2008 R2Εκδόσεις Windows 7 Ultimate, Professional και EnterpriseΈκδοση Windows 7 Home PremiumΕκδόσεις Windows 7 Home Basic και Starter

Διακομιστής FTP

Ο διακομιστής FTP επιτρέπει τη μεταφορά αρχείων μεταξύ ενός προγράμματος-πελάτη και του διακομιστή χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο FTP. Οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν μια σύνδεση FTP και να μεταφέρουν αρχεία χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα-πελάτη FTP ή ένα πρόγραμμα περιήγησης Web με ενεργοποιημένη δυνατότητα FTP.

Διαθέσιμο

Διαθέσιμο

Μη διαθέσιμο

Μη διαθέσιμο

Υπηρεσία FTP

Επιτρέπει τη δημοσίευση FTP σε ένα διακομιστή Web.

Διαθέσιμο

Διαθέσιμο

Μη διαθέσιμο

Μη διαθέσιμο

Επεκτασιμότητα FTP

Παρέχει υποστήριξη για δυνατότητες επεκτασιμότητας FTP, όπως προσαρμοσμένες υπηρεσίες παροχής, χρήστες ASP.NET ή χρήστες της Διαχείρισης IIS.

Διαθέσιμο

Διαθέσιμο

Μη διαθέσιμο

Μη διαθέσιμο

Hostable Web Core (Πυρήνας Web με δυνατότητα φιλοξενίας υπηρεσιών) διαχείρισης υπηρεσιών Internet

Όνομα / Περιγραφή δυνατότηταςWindows Server 2008 R2 Εκδόσεις Windows 7 Εκδόσεις Ultimate, Professional και EnterpriseWindows 7 Έκδοση Home PremiumWindows 7 Εκδόσεις Home Basic και Starter

Hostable Web Core (Πυρήνας Web με δυνατότητα φιλοξενίας υπηρεσιών) διαχείρισης υπηρεσιών Internet

Τα στοιχεία μηχανής Core IIS Web μπορούν να καταναλώνονται ή να φιλοξενούνται από άλλες εφαρμογές. Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει στα στοιχεία IIS 7 να γίνεται εξυπηρέτηση των αιτήσεων HTTP απευθείας μέσα στην εφαρμογή. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι χρήσιμο για την ενεργοποίηση των βασικών δυνατοτήτων των διακομιστών Web για προσαρμοσμένες εφαρμογές ή για εφαρμογές εντοπισμού σφαλμάτων.

Διαθέσιμο

Διαθέσιμο

Διαθέσιμο

Διαθέσιμο

Περισσότερες πληροφορίες


Πίνακας περιεχομένων