Οι μεταβλητές περιβάλλοντος είναι συμβολοσειρές που περιέχουν πληροφορίες όπως το όνομα ή η διαδρομή του αρχείου. Αυτές οι μεταβλητές ελέγχουν τη συμπεριφορά διαφόρων προγραμμάτων σε έναν υπολογιστή.

Όταν προσθέτετε ή επεξεργάζεστε μία εφαρμογή FastCGI, μπορείτε να ορίσετε τιμές για τις ιδιότητες της εφαρμογής. Για παράδειγμα, μπορείτε να ορίσετε τις τιμές για τις μεταβλητές περιβάλλοντος. Αυτές οι μεταβλητές περιβάλλοντος ορίζονται από τη λειτουργική μονάδα FastCGI κατά τη διάρκεια της εκκίνησης μιας διεργασίας FastCGI. Οι μεταβλητές περιβάλλοντος ορίζονται μόνο για τη διεργασία FastCGI και δεν θα είναι ορατές από καμία άλλη διεργασία που εκτελείται στον συγκεκριμένο υπολογιστή. Κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση () όταν ορίζετε την ιδιότητα EnvironmentVariables, για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία συλλογής EnvironmentVariables. Αυτό θα σας επιτρέψει να καθορίσετε προαιρετικές μεταβλητές περιβάλλοντος που θα οριστούν στο εκτελέσιμο FastCGI. Αν κάποια από τα παρεχόμενα ονόματα έρχονται σε διένεξη με υπάρχουσες μεταβλητές διακομιστή, θα χρησιμοποιηθούν αυτά που καθορίζονται από αυτήν την ιδιότητα.

Λίστα στοιχείων του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείου Περιγραφή

Μέλη

Περιέχει μία λίστα με τα μέλη της συλλογής μεταβλητών περιβάλλοντος. Κάθε μέλος αποτελείται από ένα ζεύγος ονόματος-τιμής. Για να προσθέσετε ένα μέλος, πληκτρολογήστε ένα όνομα και μία τιμή στο παράθυρο Ιδιότητες ονόματος και κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη. Για να αφαιρέσετε ένα μέλος, επισημάνετε το μέλος στη λίστα και κάντε κλικ στο κουμπί Αφαίρεση. Για να αλλάξετε τη σειρά με την οποία αποθηκεύονται αυτά τα μέλη στο αρχείο ApplicationHost.config, χρησιμοποιήστε το Πάνω και Κάτω βέλος. Επειδή όλα τα ζεύγη ονόματος-τιμής είναι μοναδικά, η σειρά δεν θα επηρεάσει τη λειτουργία.

Όνομα

Πληκτρολογήστε ένα μοναδικό όνομα για το μέλος.

Τιμή

Πληκτρολογήστε μία τιμή για το μέλος. Οι πληροφορίες αυτές αποθηκεύονται με το αντίστοιχο όνομα στο αρχείο ApplicationHost.config.

Ταξινόμηση εικονιδίων

Χρησιμοποιήστε τα εικονίδια αυτά, για να ταξινομήσετε τη συλλογή ζευγών ονόματος-τιμής κατά κατηγορία, σελίδες ιδιοτήτων ή αλφαβητικά.


Πίνακας περιεχομένων