Χρησιμοποιήστε τη σελίδα της δυνατότητας Ρυθμίσεις SSL FTP για να διαχειριστείτε την κρυπτογράφηση της μετάδοσης για το κανάλι ελέγχου και το κανάλι δεδομένων μεταξύ του διακομιστή FTP και των προγραμμάτων-πελατών.

Σημείωση

Αυτές οι ρυθμίσεις λειτουργούν σε περιβάλλοντα intranet και Internet.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Οι παρακάτω πίνακες περιγράφουν τα στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη που είναι διαθέσιμα στη σελίδα της δυνατότητας και στο παράθυρο Ενέργειες.

Στοιχεία της σελίδας δυνατοτήτων

Όνομα στοιχείου Περιγραφή

Πιστοποιητικό SSL

Καθορίζει το πιστοποιητικό SSL που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για το SSL.

Σημείωση

Η επιλογή ενός πιστοποιητικού SSL επιτρέπει τη χρήση SSL για μια συγκεκριμένη τοποθεσία FTP ή έναν συγκεκριμένο διακομιστή FTP. Για να απενεργοποιήσετε τη χρήση SSL, επιλέξτε τη ρύθμιση Μη επιλεγμένο από την αναπτυσσόμενη λίστα.

Προβολή

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Πιστοποιητικό για το επιλεγμένο πιστοποιητικό.

Αποδοχή συνδέσεων SSL

Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση για να επιτρέψετε την κρυπτογράφηση δεδομένων τόσο για το κανάλι ελέγχου όσο και για το κανάλι δεδομένων, όταν έχει επιλεγεί πιστοποιητικό SSL.

Απαίτηση συνδέσεων SSL

Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση για να απαιτείται η κρυπτογράφηση δεδομένων τόσο για το κανάλι ελέγχου όσο και για το κανάλι δεδομένων, όταν έχει επιλεγεί πιστοποιητικό SSL.

Σημείωση

Το SSL απαιτεί επιπλέον χρόνο επεξεργαστή και επιβραδύνει τη μετάδοση δεδομένων λόγω των επιπρόσθετων δεδομένων κρυπτογράφησης που πρέπει να μεταδοθούν.

Προσαρμογή

Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση για να προσαρμόσετε τις μεμονωμένες απαιτήσεις κρυπτογράφησης δεδομένων τόσο για το κανάλι ελέγχου όσο και για το κανάλι δεδομένων, όταν έχει επιλεγεί πιστοποιητικό SSL.

Σημείωση

Εάν επιλέξετε Προσαρμογή, ενεργοποιείται το κουμπί Για προχωρημένους. Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους, θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Σύνθετη πολιτική SSL.

Χρήση κρυπτογράφησης 128-bit για συνδέσεις SSL

Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση, ώστε να απαιτείται ισχυρότερη κρυπτογράφηση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε SSL 128 bit για την ασφάλιση της μετάδοσης δεδομένων μεταξύ του διακομιστή FTP και των προγραμμάτων-πελατών σε περιβάλλον intranet ή Internet.

Σημείωση

Η έκδοση SSL 128 bit απαιτεί περισσότερο χρόνο επεξεργαστή και επιβραδύνει περισσότερο τη μετάδοση δεδομένων σε σύγκριση με την έκδοση 40 bit. Αυτό συμβαίνει επειδή το SSL 128 bit μεταδίδει επιπλέον κρυπτογραφημένα δεδομένα παρέχοντας ισχυρότερη κρυπτογράφηση. Επομένως, προτού ζητήσετε την έκδοση SSL 128 bit θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η μετάδοση δεδομένων απαιτεί ισχυρότερη κρυπτογράφηση.

Στοιχεία παραθύρου ενεργειών

Όνομα στοιχείου Περιγραφή

Εφαρμογή

Αποθηκεύει τις αλλαγές που έχετε κάνει στη σελίδα της δυνατότητας.

Άκυρο

Ακυρώνει τις αλλαγές που έχετε κάνει στη σελίδα της δυνατότητας.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων