Χρησιμοποιήστε τον ανώνυμο έλεγχο ταυτότητας για να επιτρέψετε σε οποιονδήποτε χρήστη να αποκτήσει πρόσβαση σε οποιοδήποτε δημόσιο περιεχόμενο χωρίς την εισαγωγή ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης στο πρόγραμμα περιήγησης του υπολογιστή-πελάτη. Ο ανώνυμος έλεγχος ταυτότητας είναι ενεργοποιημένος από προεπιλογή στο IIS 7.

Εάν μόνο επιλεγμένοι χρήστες επιτρέπεται να προβάλλουν ορισμένο περιεχόμενο και σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε ανώνυμο έλεγχο ταυτότητας, πρέπει να ρυθμίσετε τα κατάλληλα δικαιώματα του συστήματος αρχείων NTFS, ώστε να μην επιτρέπεται η πρόσβαση ανώνυμων χρηστών σε αυτό το περιεχόμενο. Εάν θέλετε μόνο οι καταχωρημένοι χρήστες να βλέπουν επιλεγμένο περιεχόμενο, ρυθμίστε τις παραμέτρους μιας μεθόδου ελέγχου ταυτότητας για αυτό το περιεχόμενο, η οποία θα απαιτεί όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, όπως για παράδειγμα, ο βασικός ή ο συνοπτικός έλεγχος ταυτότητας.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Οι παρακάτω πίνακες περιγράφουν τα στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη που είναι διαθέσιμα στη σελίδα της δυνατότητας και στο παράθυρο Ενέργειες.

Στοιχεία της σελίδας δυνατοτήτων

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Ανώνυμος έλεγχος ταυτότητας

Επιλέξτε αυτήν την επιλογή για να διαχειριστείτε τον ανώνυμο έλεγχο ταυτότητας.

Στοιχεία του παραθύρου ενεργειών

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Απενεργοποίηση

Απενεργοποιεί τον ανώνυμο έλεγχο ταυτότητας.

Ενεργοποίηση

Ενεργοποιεί τον ανώνυμο έλεγχο ταυτότητας.

Επεξεργασία

Εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία πιστοποιήσεων ανώνυμου ελέγχου ταυτότητας όπου μπορείτε να ορίσετε την αρχή ασφαλείας που θα χρησιμοποιούν οι ανώνυμοι χρήστες για να συνδεθούν στην τοποθεσία. Μπορείτε να εκτελέσετε αυτή την ενέργεια μόνο όταν επιλέγετε Ανώνυμος έλεγχο ταυτότητας από τη λίστα στη σελίδα της δυνατότητας.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων