Χρησιμοποιήστε τη σελίδα της δυνατότητας Συμβολοσειρές σύνδεσης για να διαχειριστείτε μια λίστα συμβολοσειρών σύνδεσης που χρησιμοποιούνται γενικά από εφαρμογές διαχειριζόμενου κώδικα.

Ταξινομήστε τη λίστα κάνοντας κλικ σε μία από τις κεφαλίδες στηλών της σελίδας της δυνατότητας ή επιλέξτε μια τιμή από την αναπτυσσόμενη λίστα Ομαδοποίηση κατά για να ομαδοποιήσετε παρόμοιους όρους.

Λίστα στοιχείων του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Οι παρακάτω πίνακες περιγράφουν τα στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη που είναι διαθέσιμα στη σελίδα της δυνατότητας και στο παράθυρο Ενέργειες.

Στοιχεία της σελίδας δυνατοτήτων

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Όνομα

Εμφανίζει το όνομα της συμβολοσειράς σύνδεσης.

Συμβολοσειρά σύνδεσης

Εμφανίζει τις λεπτομέρειες της συμβολοσειράς σύνδεσης.

Τύπος καταχώρησης

Δηλώνει εάν το στοιχείο είναι τοπικό ή μεταβιβάστηκε. Η ανάγνωση των τοπικών στοιχείων γίνεται από το τρέχον αρχείο ρύθμισης παραμέτρων ενώ των στοιχείων μεταβίβασης από ένα γονικό αρχείο ρύθμισης παραμέτρων.

Στοιχεία του παραθύρου ενεργειών

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Προσθήκη

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη συμβολοσειράς σύνδεσης από το οποίο μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους μιας εντολής SQL ή μιας προσαρμοσμένης συμβολοσειράς σύνδεσης.

Επεξεργασία

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία συμβολοσειράς σύνδεσης από το οποίο μπορείτε να επεξεργαστείτε την επιλεγμένη συμβολοσειρά σύνδεσης .

Κατάργηση

Καταργεί το επιλεγμένο στοιχείο από τη λίστα στη σελίδα της δυνατότητας.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων