Χρησιμοποιήστε τη σελίδα της δυνατότητας Περιορισμοί ISAPI και CGI για να διαχειριστείτε μια λίστα περιορισμών σε προγράμματα ISAPI και CGI.

Ταξινομήστε τη λίστα κάνοντας κλικ σε μία από τις κεφαλίδες στηλών της σελίδας της δυνατότητας ή επιλέξτε μια τιμή από την αναπτυσσόμενη λίστα Ομαδοποίηση κατά για να ομαδοποιήσετε παρόμοιους όρους.

Λίστα στοιχείων του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Οι παρακάτω πίνακες περιγράφουν τα στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη που είναι διαθέσιμα στη σελίδα της δυνατότητας και στο παράθυρο Ενέργειες.

Στοιχεία της σελίδας δυνατοτήτων

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Περιγραφή

Εμφανίζει την περιγραφή του προγράμματος ISAPI ή CGI.

Περιορισμός

Δηλώνει εάν επιτρέπεται η εκτέλεση του συγκεκριμένου προγράμματος.

Διαδρομή

Εμφανίζει τη διαδρομή του αρχείου .dll ή .exe.

Στοιχεία του παραθύρου ενεργειών

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Προσθήκη

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη περιορισμού ISAPI ή CGI από το οποίο μπορείτε να διαχειριστείτε περιορισμούς σε προγράμματα CGI (.exe) ή ISAPI (.dll).

Απόρριψη

Καθορίζει τη ρύθμιση περιορισμού για ένα πρόγραμμα CGI (.exe) ή ISAPI (.dll). Αυτή η ενέργεια είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχει επιλεγεί ένα στοιχείο από τη λίστα στη σελίδα της δυνατότητας.

Αποδοχή

Καθορίζει τη ρύθμιση περιορισμού για ένα πρόγραμμα CGI (.exe) ή ISAPI (.dll). Αυτή η ενέργεια είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχει επιλεγεί ένα στοιχείο από τη λίστα στη σελίδα της δυνατότητας.

Επεξεργασία

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία περιορισμού ISAPI ή CGI από το οποίο μπορείτε να διαχειριστείτε περιορισμούς σε προγράμματα CGI (.exe) ή ISAPI (.dll). Αυτή η ενέργεια είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχει επιλεγεί ένα στοιχείο από τη λίστα στη σελίδα της δυνατότητας.

Κατάργηση

Καταργεί το επιλεγμένο στοιχείο από τη λίστα στη σελίδα της δυνατότητας.

Επεξεργασία ρυθμίσεων δυνατότητας

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία ρυθμίσεων περιορισμών για ISAPI και CGI από το οποίο μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους που εφαρμόζονται σε ολόκληρη τη δυνατότητα "Περιορισμοί ISAPI και CGI".

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων