Χρησιμοποιήστε τον Οδηγό Ανανέωση υπάρχοντος πιστοποιητικού για να ανανεώσετε ένα πιστοποιητικό που πρόκειται να λήξει.

Σημαντικό

Δεν μπορείτε να ανανεώσετε ένα πιστοποιητικό που έχει ήδη λήξει. Εάν επιχειρήσετε να ανανεώσετε ένα πιστοποιητικό που έχει λήξει, η αρχή έκδοσης πιστοποιητικών θα απορρίψει την αίτηση και θα σας εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος που θα μοιάζει με το εξής: "Σφάλμα κατά την επαλήθευση της υπγραφής αίτησης ή κατά την υπογραφή του πιστοποιητικού. Ένα απαιτούμενο πιστοποιητικό έχει πάψει να ισχύει κατά την πραγματοποίηση επαλήθευσης σε σχέση με το τρέχον ρολόι του συστήματος ή τη χρονική σήμανση του υπογεγραμμένου αρχείου. Αυτό το μήνυμα επίσης θα εμφαιστεί στον κόμβο «Αποτυχημένες αιτήσεις της αρχής έκδοσης πιστοποιητικού. Εάν το πιστοποιητικό σας έχει ήδη λήξει, αντί να ανανεώσετε το υπάρχον πιστοποιητικό, θα πρέπει να ζητήσετε ένα νέο πιστοποητικό.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Ανανέωση υπάρχοντος πιστοποιητικού

Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να ανανεώσετε ένα υπάρχον πιστοποιητικό μιας εσωτερικής αρχής έκδοσης πιστοποιητικών (CA) στον τομέα σας.

Δημιουργία αίτησης ανανέωσης πιστοποιητικού

Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να συγκεντρώσετε τις πληροφορίες ανανέωσης για μεταγενέστερη υποβολή σε μια αρχή έκδοσης πιστοποιητικών.

Ολοκλήρωση αίτησης ανανέωσης πιστοποιητικού

Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να ολοκληρώσετε την αίτηση ανανέωσης πιστοποιητικού για το πιστοποιητικό που λάβατε από μια αρχή έκδοσης πιστοποιητικών.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων