Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Σύνθετες ρυθμίσεις cache εξόδου για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της προσωρινής αποθήκευσης διαφορετικών εκδόσεων αρχείων με βάση τις συμβολοσειρές και τις κεφαλίδες των ερωτημάτων. Αυτές οι ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες μόνο για το cache λειτουργίας χρήστη.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Συμβολοσειρά ερωτήματος

Πληκτρολογήστε μια συμβολοσειρά ερωτήματος ή μια λίστα των συμβολοσειρών των ερωτημάτων διαχωρισμένων με κόμματα για να καθορίσετε τις τιμές που χρησιμοποιεί ο διακομιστής Web για τη διαφοροποίηση των αποκρίσεων στη διεύθυνση URL που έχουν αποθηκευτεί στο cache. Επίσης, μπορείτε να πληκτρολογήσετε έναν αστερίσκο (*) για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του κανόνα για τη διαφοροποίηση των αποκρίσεων που έχουν αποθηκευτεί στο cache για τις συμβολοσειρές όλων των ερωτημάτων.

Κεφαλίδες

Πληκτρολογήστε μια κεφαλίδα ή μια λίστα κεφαλίδων διαχωρισμένων με κόμματα για να καθορίσετε τις τιμές που χρησιμοποιεί ο διακομιστής Web για τη διαφοροποίηση των αποκρίσεων στη διεύθυνση URL που έχουν αποθηκευτεί στο cache. Επίσης, μπορείτε να πληκτρολογήσετε έναν αστερίσκο (*) για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του κανόνα για τη διαφοροποίηση των αποκρίσεων που έχουν αποθηκευτεί στο cache για όλες τις κεφαλίδες.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων