Χρησιμοποιήστε τη σελίδα της δυνατότητας Έλεγχος ταυτότητας FTP για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των μεθόδων ελέγχου ταυτότητας που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα προγράμματα-πελάτες FTP για να αποκτήσουν πρόσβαση στο περιεχόμενό σας. Μπορείτε να ταξινομήσετε αυτήν τη λίστα κατά όνομα, κατάσταση ή τύπο κάνοντας κλικ στην ανάλογη επικεφαλίδα στήλης. Χρησιμοποιώντας την αναπτυσσόμενη λίστα "Ομαδοποίηση κατά", μπορείτε επίσης να ομαδοποιήσετε τις δυνατότητες ελέγχου ταυτότητας κατά τύπο ή κατάσταση.

Από προεπιλογή, καμία μέθοδος ελέγχου ταυτότητας δεν είναι ενεργοποιημένη. Θα χρειαστεί να ενεργοποιήσετε μια μέθοδο ελέγχου ταυτότητας, εάν θέλετε να επιτρέψετε στους χρήστες FTP την πρόσβαση στο περιεχόμενό σας. Υπάρχουν δύο τύποι μεθόδων ελέγχου ταυτότητας: Ενσωματωμένες και Προσαρμοσμένες.

 • Οι ενσωματωμένες μέθοδοι ελέγχου ταυτότητας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του διακομιστή FTP. Αυτές οι μέθοδοι ελέγχου ταυτότητας μπορούν να ενεργοποιηθούν ή να απενεργοποιηθούν, αλλά δεν μπορούν να καταργηθούν από το διακομιστή FTP.

 • Οι προσαρμοσμένες μέθοδοι ελέγχου ταυτότητας εφαρμόζονται μέσω ενός στοιχείου με δυνατότητα εγκατάστασης. Αυτές οι μέθοδοι ελέγχου ταυτότητας μπορούν να ενεργοποιηθούν ή να απενεργοποιηθούν και μπορούν να προστεθούν ή να καταργηθούν από το διακομιστή FTP.

  Σημείωση

  Κάνοντας κλικ στην επιλογή Προσαρμοσμένες υπηρεσίες παροχής στη λίστα εργασιών, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Παράθυρο διαλόγου "Προσαρμοσμένες υπηρεσίες παροχής FTP".

  Σημείωση

  Ο βασικός έλεγχος ταυτότητας θα λειτουργεί με την απομόνωση χρηστών της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory (AD). Ωστόσο, εάν ενεργοποιήσετε τον προσαρμοσμένο έλεγχο ταυτότητας ή οποιαδήποτε άλλη μορφή ελέγχου ταυτότητας, ενώ η απομόνωση χρηστών της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory (AD) είναι ήδη ενεργοποιημένη, αυτή η άλλη μορφή ελέγχου ταυτότητας δεν θα λειτουργεί. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απομόνωση χρηστών FTP, συμπεριλαμβανομένης της απομόνωσης χρηστών της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory (AD), ανατρέξτε στο θέμα Configuring FTP 7 User Isolation (η σελίδα ενδέχεται να είναι στα Αγγλικά).

  Σημείωση

  Οι λέξεις "FTP" και "Ανώνυμος" είναι δεσμευμένες. Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε λογαριασμούς χρηστών για τη IIS Manager, οι οποίοι περιέχουν αυτές τις λέξεις.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Οι παρακάτω πίνακες περιγράφουν τα στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη που είναι διαθέσιμα στη σελίδα της δυνατότητας και στο παράθυρο Ενέργειες.

Στοιχεία της σελίδας δυνατοτήτων

Όνομα στοιχείου Περιγραφή

Ανώνυμος έλεγχος ταυτότητας

Ο ανώνυμος έλεγχος ταυτότητας είναι μια ενσωματωμένη μέθοδος ελέγχου ταυτότητας, η οποία επιτρέπει σε οποιονδήποτε χρήστη την πρόσβαση σε οποιοδήποτε δημόσιο περιεχόμενο εισάγοντας ένα ανώνυμο όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Ο ανώνυμος έλεγχος ταυτότητας είναι απενεργοποιημένος από προεπιλογή.

Σημείωση

Χρησιμοποιήστε τον ανώνυμο έλεγχο ταυτότητας, όταν θέλετε όλα τα προγράμματα-πελάτες που επισκέπτονται την τοποθεσία FTP σας να μπορούν να δουν το περιεχόμενο της τοποθεσίας.

Έλεγχος ταυτότητας ASP.NET

Ο έλεγχος ταυτότητας ASP.NET είναι μια προσαρμοσμένη μέθοδος ελέγχου ταυτότητας, η οποία απαιτεί από τους χρήστες την εισαγωγή έγκυρου ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης .NET για την πρόσβαση στο περιεχόμενο. Ο λογαριασμός .NET μπορεί να προέρχεται από μια βάση δεδομένων χρηστών ASP.NET που είναι κοινόχρηστη με το περιεχόμενό σας στο Web ή από μια ξεχωριστή βάση δεδομένων χρηστών ASP.NET.

Σημείωση

Ο έλεγχος ταυτότητας ASP.NET απαιτεί τη ρύθμιση παραμέτρων μιας υπηρεσίας παροχής και πιθανώς μιας συμβολοσειράς σύνδεσης για πρόσβαση σε μια βάση δεδομένων χρηστών ASP.NET.

Βασικός έλεγχος ταυτότητας

Ο βασικός έλεγχος ταυτότητας είναι μια ενσωματωμένη μέθοδος ελέγχου ταυτότητας, η οποία απαιτεί από τους χρήστες την εισαγωγή έγκυρου ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης των Windows για την πρόσβαση στο περιεχόμενο. Ο λογαριασμός χρήστη μπορεί να βρίσκεται τοπικά στο διακομιστή FTP ή μπορεί να είναι λογαριασμός τομέα.

Σημείωση

Ο βασικός έλεγχος ταυτότητας μεταδίδει μη κρυπτογραφημένους κωδικούς πρόσβασης μέσω του δικτύου. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τον βασικό έλεγχο ταυτότητας μόνο όταν γνωρίζετε ότι η σύνδεση μεταξύ του προγράμματος-πελάτη και του διακομιστή είναι ασφαλής χρησιμοποιώντας SSL.

Έλεγχος ταυτότητας της Διαχείρισης IIS

Ο έλεγχος ταυτότητας για τη IIS Manager είναι μια προσαρμοσμένη μέθοδος ελέγχου ταυτότητας που απαιτεί από τους χρήστες την εισαγωγή ενός έγκυρου ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης για τη IIS Manager, για την πρόσβαση στο περιεχόμενο. Ο έλεγχος ταυτότητας για τη IIS Manager απαιτεί την εγκατάσταση της Υπηρεσίας διαχείρισης IIS και τη ρύθμιση παραμέτρων της τόσο για τη χρήση διαπιστευτηρίων των Windows όσο και διαπιστευτηρίων για τη IIS Manager. (Η Υπηρεσία διαχείρισης IIS δεν χρειάζεται να εκτελείται, όταν χρησιμοποιείτε τον έλεγχο ταυτότητας για τη IIS Manager.)

Σημείωση

Ο έλεγχος ταυτότητας για τη IIS Manager μεταδίδει μη κρυπτογραφημένους κωδικούς πρόσβασης μέσω του δικτύου. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τον έλεγχο ταυτότητας για τη IIS Manager μόνο όταν γνωρίζετε ότι η σύνδεση μεταξύ του προγράμματος-πελάτη και του διακομιστή είναι ασφαλής χρησιμοποιώντας SSL.

Στοιχεία παραθύρου ενεργειών

Όνομα στοιχείου Περιγραφή

Προσαρμοσμένες υπηρεσίες παροχής

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένες υπηρεσίες παροχής, ώστε να μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις προεπιλεγμένες προσαρμοσμένες υπηρεσίες παροχής ή τις δικές σας προσαρμοσμένες υπηρεσίες παροχής.

Ενεργοποίηση

Ενεργοποιεί την επιλεγμένη υπηρεσία παροχής. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο εάν η επιλεγμένη υπηρεσία παροχής είναι απενεργοποιημένη.

Απενεργοποίηση

Απενεργοποιεί την επιλεγμένη υπηρεσία παροχής. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο εάν η επιλεγμένη υπηρεσία παροχής είναι ενεργοποιημένη.

Επεξεργασία

Επιτρέπει την επεξεργασία ρυθμίσεων για ενσωματωμένες υπηρεσίες παροχής.

Σημείωση

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις για τις προσαρμοσμένες υπηρεσίες παροχής, πρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένες υπηρεσίες παροχής από το καθολικό επίπεδο και να κάνετε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία.

Κατάργηση

Καταργεί την επιλεγμένη υπηρεσία παροχής. Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη για ενσωματωμένες υπηρεσίες παροχής.

Σημείωση

Όταν ρυθμίζετε τις παραμέτρους για τον έλεγχο ταυτότητας FTP, θα πρέπει επίσης να ρυθμίζετε τις παραμέτρους για την εξουσιοδότηση FTP.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων