Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Σύνθετη πολιτική SSL για να προσαρμόσετε τις μεμονωμένες απαιτήσιες κρυπτογράφησης δεδομένων για το κανάλι ελέγχου και το κανάλι δεδομένων μεταξύ του διακομιστή FTP και των προγραμμάτων-πελατών.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείου Περιγραφή

Κανάλι ελέγχου: Αποδοχή

Ορίζει ότι η κρυπτογράφηση δεδομένων επιτρέπεται για το κανάλι ελέγχου. Αυτή η επιλογή επιτρέπει στο πρόγραμμα-πελάτη να επιλέξει εάν θα χρησιμοποιήσει SSL για το κανάλι ελέγχου.

Κανάλι ελέγχου: Απαίτηση

Ορίζει ότι η κρυπτογράφηση δεδομένων απαιτείται για το κανάλι ελέγχου. Με αυτήν την επιλογή, απαιτείται από όλα τα προγράμματα-πελάτες η χρήση SSL για όλες τις δραστηριότητες στο κανάλι ελέγχου.

Κανάλι ελέγχου: Απαίτηση μόνο για διαπιστευτήρια

Ορίζει ότι η κρυπτογράφηση δεδομένων απαιτείται για το κανάλι ελέγχου μόνο όταν μεταβιβάζονται διαπιστευτήρια χρήστη.

Σημείωση

Με την ενεργοποιήση αυτής της επιλογής, απαιτείται από όλα τα προγράμματα-πελάτες η χρήση SSL για το κανάλι ελέγχου, όταν μεταβιβάζονται διαπιστευτήρια χρήστη. Έπειτα, επιτρέπεται στο πρόγραμμα-πελάτη να επιλέξει εάν θα συνεχίσει τη χρήση SSL για το κανάλι ελέγχου.

Κανάλι δεδομένων: Αποδοχή

Ορίζει ότι η κρυπτογράφηση δεδομένων επιτρέπεται για το κανάλι δεδομένων. Αυτή η επιλογή επιτρέπει στο πρόγραμμα-πελάτη να επιλέξει εάν θα χρησιμοποιήσει SSL για το κανάλι δεδομένων.

Κανάλι δεδομένων: Απαίτηση

Ορίζει ότι η κρυπτογράφηση δεδομένων απαιτείται για το κανάλι δεδομένων. Με αυτήν την επιλογή, απαιτείται από όλα τα προγράμματα-πελάτες η χρήση SSL για όλες τις δραστηριότητες στο κανάλι δεδομένων.

Κανάλι δεδομένων: Απόρριψη

Ορίζει ότι η κρυπτογράφηση δεδομένων απορρίπτεται για το κανάλι δεδομένων. Με αυτήν την επιλογή, απορρίπτεται ρητά η χρήση SSL για όλες τις δραστηριότητες στο κανάλι δεδομένων.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων