Το IIS 7 περιλαμβάνει προηγμένες δυνατότητες διάγνωσης και αντιμετώπισης προβλημάτων για εφαρμογές Web. Οι υπηρεσίες IIS αποθηκεύουν στο buffer συμβάντα ανίχνευσης για μια συγκεκριμένη αίτηση και τα αποθηκεύουν στο δίσκο μόνο εάν παρουσιαστεί μια συνθήκη σφάλματος που έχει διαμορφωθεί από το χρήστη για την αίτηση. Οι υπηρεσίες IIS καταγράφουν επίσης πληροφορίες κατάστασης σε πραγματικό χρόνο σχετικά με χώρους συγκέντρωσης εφαρμογών, διεργασίες εργασιών, τοποθεσίες, τομείς εφαρμογών και τρέχουσες αιτήσεις.

Σημειώσεις

Πρέπει να ενεργοποιήσετε την καταγραφή ανίχνευσης πριν τη δημιουργία ενός αρχείου καταγραφής ανίχνευσης για μια αποτυχημένη αίτηση.

 ΒήμαΑναφορά
Πλαίσιο ελέγχου

Επισκόπηση της αντιμετώπισης προβλημάτων στο IIS 7.

Troubleshooting Overview (η σελίδα ενδέχεται να είναι στα Αγγλικά)

Πλαίσιο ελέγχου

Καθορίστε τις συνθήκες αποτυχίας για εφαρμογές και ρυθμίστε τις παραμέτρους που ανιχνεύουν συμβάντα για την καταγραφή βάσει URL.

Ρύθμιση παραμέτρων παρακολούθησης για ανεπιτυχείς αιτήσεις (η σελίδα ενδέχεται να είναι στα Αγγλικά)

Πλαίσιο ελέγχου

Ρυθμίστε τις παραμέτρους καταγραφής των υπηρεσιών IIS.

Ρύθμιση παραμέτρων καταγραφής (η σελίδα ενδέχεται να είναι στα Αγγλικά)

Πλαίσιο ελέγχου

Προβάλετε μια λίστα διεργασιών που εκτελούνται σε ένα διακομιστή και προβάλετε μια λίστα αιτήσεων που εκτελούνται τη δεδομένη στιγμή για κάθε διεργασία.

Εποπτεία των διεργασιών και των αιτήσεων που εκτελούνται τη δεδομένη στιγμή (η σελίδα ενδέχεται να είναι στα Αγγλικά)

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων